Załadowywanie pojazdu

Zespół czynności koniecznych do umieszczenia i umocowania ładunku lub bagażu w lub na ubezpieczonym pojeździe, nie dotyczy czynności polegających na przenoszeniu ładunku lub bagażu w pobliże pojazdu.