Załadowywanie pojazdu

Zespół czynności koniecznych do umieszczenia i umocowania ładunku lub bagażu w lub na ubezpieczonym pojeździe, nie dotyczy czynności polegających na przenoszeniu ładunku lub bagażu w pobliże pojazdu.

 

Czy wiesz, że...

Załadowywanie pojazdu to pojęcie związane z polisą NNW w związku z ruchem pojazdów. Polisa taka chroni w zakresie odniesienia trwałego uszczerbku w wyniku wypadku, śmierci w wyniku wypadku oraz poniesienia kosztów leczenia wynikających z takiego wypadku. W przypadku HDI NNW w związku z ruchem pojazdu jednym z wymienionych okoliczności powstania wypadku jest właśnie jego załadowywanie. Ponadto ogólne warunki tego produktu uwzględniają jako okoliczności powstania wypadku wspomniany już ruch pojazdu, wsiadanie i wysiadanie z pojazdu rozładowywanie pojazdu, pożar lub wybuch pojazdu oraz naprawę pojazdu na trasie jazdy.

Nieszczęśliwy wypadek podczas załadowywania pojazdu dotyczy tylko osób, które podróżują ubezpieczonym pojazdem. Podobnie jak załadowywanie pojazdu jest traktowane załadowywanie przyczepy lub naczepy służącej do przewozu ładunków. W przypadku maszyny rolniczej lub ciągnika rolniczego złączonego z przyczepą nieszczęśliwy wypadek podczas załadowywania dotyczy jedynie kierowcy tej maszyny lub ciągnika.