Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Kiedy można przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Do egzaminu praktycznego na prawo jazdy można przystąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu, który sprawdza wiedzę kandydata na temat przepisów ruchu drogowego. Biorąc pod uwagę, że egzamin teoretyczny zdany po 24 sierpnia 2014 r. jest ważny bezterminowo, do części praktycznej można przystąpić w dowolnym, wybranym przez siebie terminie. Zarówno egzamin teoretyczny jak i egzamin praktyczny przeprowadzają ośrodki WORD (Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego).

 

W jakim wieku można przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B?

Do egzaminu praktycznego na prawo jazdy kat. B można przystąpić na miesiąc przed 18 urodzinami, jednak prawo jazdy można odebrać dopiero z chwilą uzyskania pełnoletności. Warto wiedzieć, że sam kurs na prawo jazdy kat. B można rozpocząć nawet 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletności.

Jak przebiega egzamin praktyczny na prawo jazdy kat. B?

Celem części praktycznej egzaminu na prawo jazdy jest sprawdzenie czy kandydat na kierowcę potrafi stosować przepisy ruchu drogowego w praktyce. Można go podzielić na pięć etapów:

 1. Sprawdzenie tożsamości osoby przystępującej do egzaminu, przedstawienie się egzaminatora i zasad zasady przebiegu egzaminu.
 2. Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy.
 3. Wykonanie zadań na placu manewrowym.
 4. Wykonanie zadań w ruchu drogowym.
 5. Omówienie przebiegu egzaminu.

Część praktyczna egzaminu na prawo jazdy kat. B jest nagrywana. Nagranie przechowywane jest w ośrodku egzaminacyjnym przez 21 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Co zabrać na egzamin praktyczny na prawo jazdy?

Na egzamin praktyczny na prawo jazdy należy zabrać dowód tożsamości. Jeżeli w orzeczeniu zostały wymienione jakiekolwiek instrumenty poprawiające sprawność, należy również je zabrać (aparat słuchowy, okulary itp.).

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Sprawdzenie stanu technicznego pojazdu i przygotowanie do jazdy - co obejmuje część praktyczna egzaminu na prawo jazdy?

Po części formalnej, egzaminator przechodzi o weryfikacji umiejętności kandydata na kierowcę, czyli zdań na placu manewrowym i w ruchu miejskim, które przedstawiamy bliżej poniżej.

 

Podczas tej części egzaminu kandydat wykonuje zadania w zakresie kontroli technicznej pojazdu. Zadania te automatycznie losuje system komputerowy z określonej puli czynności. Są to zadania polegające na sprawdzeniu różnego rodzaju płynów w samochodzie, działania świateł i kierunkowskazów. System losuje po jednym zadaniu z grupy I i II.

Grupa I

 • Sprawdzenie poziomu oleju w silniku,
 • Sprawdzenie poziomu płynu chłodzącego,
 • Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego,
 • Sprawdzenie obecności płynu w spryskiwaczach,
 • Sprawdzenie działania sygnału dźwiękowego,

Grupa II

 • Sprawdzenie świateł pozycyjnych/postojowych,
 • Sprawdzenie świateł hamowania,
 • Sprawdzenie świateł mijania,
 • Sprawdzenie świateł drogowych,
 • Sprawdzenie świateł kierunkowskazów,
 • Sprawdzenie świateł cofania,
 • Sprawdzenie świateł awaryjnych,
 • Sprawdzenie świateł przeciwmgłowych tylnych (jeśli występują).

Osoba egzaminowana musi także dostosować pojazd do swojej postury, co polega na ustawieniu fotela, zagłówka, lusterek, zapięciu pasów bezpieczeństwa, upewnieniu się, czy drzwi pojazdu są zamknięte. Na wykonanie zadania kandydat ma nie więcej niż 5 min.
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Zadania na placu manewrowym

W kolejnym kroku należy zademonstrować umiejętność włączania silnika i świateł mijania. Należy też sprawdzić hamulec postojowy. Po przygotowaniu do jazdy i upewnieniu się, że można bezpiecznie ruszyć autem egzaminator sprawdza, czy kandydat na kierowcę potrafi poruszać się oznaczonym pasem ruchu do przodu i do tyłu, również po łuku. Kolejnym zadaniem jest ruszanie z miejsca na wzniesieniu do przodu. Po zakończeniu zadań egzaminator wyjeżdża z kursantem na miasto.
 

Zadania w ruchu drogowym

Podczas jazdy w ruchu miejskim oceniane są: sposób wykonywania manewrów, zachowanie wobec innych uczestników ruchu, umiejętność oceny zagrożeń na drodze, skuteczność reagowania w przypadku powstania zagrożenia, a także sposób używania mechanizmów sterowania pojazdem.

Po zakończeniu egzaminu praktycznego, instruktor ocenia wyniki kandydata. Jeśli kandydat zdał egzamin, otrzymuje pozytywny wynik i jest uprawniony do odbioru prawa jazdy. W przypadku niezaliczenia egzaminu, kandydat dowiaduje się, jakie błędy popełnił, co pozwala mu na lepsze przygotowanie się do kolejnej próby.
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Ile kosztuje egzamin praktyczny na prawo jazdy?

 

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy określa sejmik danego województwa w drodze uchwały. W przypadku kat. B nie może ona przekroczyć 200 zł.

Czy można zrezygnować z egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Po zapisaniu się na egzamin na prawo jazdy, kandydat ma możliwość rezygnacji z terminu najpóźniej na dwa dni robocze przed wyznaczoną datą egzaminu. Egzamin można anulować przez internet, w serwisie InfoCar. Jeżeli kandydat nie dokona anulacji, traci wpłacone pieniądze.