Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Kto może przystąpić do egzaminu na prawo jazdy kategorii B?

Do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kat. B można przystąpić najwcześniej na miesiąc osiągnięciem pełnoletności. Warunkiem jest też uzyskanie PKK, czyli indywidualnego numeru profilu kandydata na kierowcę. Do egzaminu teoretycznego można przystąpić z wolnej stopy lub po ukończeniu kursu teoretycznego na prawo jazdy. Kurs teoretyczny na prawo jazdy trwa 30 godzin.

 

Co obejmuje egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii B?

Podczas teoretycznej części egzaminu kandydat na kierowcę musi wykazać się wiedzą na temat przepisów ruchu drogowego, służących bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem. Egzamin sprawdza m.in. znajomość znaków drogowych, sygnałów świetlnych oraz zasad pierwszeństwa na drodze. Wymagana też jest wiedza z zakresu pierwszej pomocy oraz zasad jej udzielania innym uczestnikom ruchu drogowego. Egzamin ocenia zdolność oceny sytuacji na drodze, przewidywania zagrożeń oraz reagowania w odpowiedni sposób.

Ile trwa egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin na prawo jazdy ma ściśle określone ramy czasowe. W przypadku części teoretycznej, kandydat ma do dyspozycji maksymalnie 25 minut. Egzamin składa się z dwóch części:

  • Część podstawowa składa się z 20 pytań.
  • Część specjalistyczna składa się z 12 pytań.

W odniesieniu do pytań istnieją limity czasowe. Jeżeli kandydat nie udzieli odpowiedzi na pytanie w określonych ramach czasowych (w przypadku części podstawowej na przeczytanie i udzielenie odpowiedzi na jedno pytanie jest 35 sekund, w przypadku części specjalistycznej – 50 sekund) - system automatycznie przenosi do kolejnego pytania, nie uznając odpowiedzi. Do pominiętych pytań nie można wrócić. Oznacza to, że egzamin na prawo jazdy jest dokładnie zaplanowany pod względem czasowym, zapewniając uczestnikom określoną ilość czasu na odpowiedzi i demonstrację swojej wiedzy oraz umiejętności.

Istnieje możliwość zdawania egzaminu teoretycznego dla kilku kategorii prawa jazdy jednocześnie. W takiej sytuacji czas egzaminu jest wydłużany o kolejne 25 minut dla każdej kategorii.

 

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jak się przygotować do egzaminu teoretycznego?

Szkoły jazdy oferują kompleksowe kursy i pomoc w opanowaniu teorii, przygotowując przyszłych kierowców do egzaminu. Do nauki teorii najlepiej wykorzystać różne, dostępne źródła wiedzy, takie jak podręczniki, aplikacje mobilne i strony internetowe z testami praktycznymi. Regularne rozwiązywanie testów skutecznie pozwala przygotować się do egzaminu.

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Gdzie przystąpić do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy?

Do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy można przystąpić w wojewódzkim ośrodku egzaminacyjnym (WORD). Egzamin przeprowadzany jest w sali komputerowej. Na pytania odpowiada się na odpowiednio przygotowanym komputerze.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Czy można zdawać ponownie egzamin na prawo jazdy?

Zarówno egzamin praktyczny, jak i teoretyczny na prawo jazdy mogą być powtarzane wielokrotnie. W przypadku niepowodzenia, ważne jest, by nie tracić ducha i postrzegać niepowodzenie, jako cenne doświadczenie. W rzeczywistości, każda próba jest szansą na naukę i poszerzenie swoich umiejętności. Czasami, by zdać egzamin, wystarczy popracować nad zapanowaniem nad stresem. Dlatego jeśli zdarzy się, że nie uda nam się zdać egzaminu za pierwszym razem, nie należy się załamywać. Warto wrócić do nauki, wykorzystać zdobyte doświadczenie i przystąpić do kolejnego egzaminu. Takie podejście pozwoli zdobyć większą pewność siebie i zwiększyć szanse na sukces przy kolejnej próbie.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Kiedy można przystąpić do egzaminu praktycznego na prawo jazdy?

Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego na prawo jazdy umożliwia kandydatowi przystąpienie do egzaminu praktycznego. Dopiero po zdaniu egzaminu teoretycznego można przejść do części praktycznej.
 

Ile kosztuje egzamin teoretyczny na prawo jazdy kat. B?

Opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B określa sejmik danego województwa w drodze uchwały. Opłata ta nie może przekraczać 50 zł za egzamin teoretyczny.