Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

W artykule omówimy kategorie D, D1, D1+E oraz D+E prawa jazdy, które uprawniają do przewozu pasażerów, a także prowadzenia pojazdów specjalnych, takich jak ciągniki rolnicze czy pojazdy wolnobieżne. Co musisz wiedzieć o tych kategoriach prawa jazdy?

 

Prawo jazdy kategorii D

Kategoria D uprawnia do prowadzenia pojazdów służących do przewozu pasażerów, głównie autobusów oraz zespołów pojazdów składających się z autobusu i lekkiej przyczepy. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii D, należy mieć ukończone 24 lata. Prawo jazdy kategorii D uprawnia do prowadzenia:

 • autobusów
 • zespołów pojazdów złożonych z autobusu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • ciągników rolniczych (tylko w Polsce)
 • pojazdów wolnobieżnych (tylko w Polsce)
 • zespołów pojazdów złożonych z ciągnika oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), tylko w Polsce)
 • zespołów pojazdów złożonych z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), tylko w Polsce
 • pojazdów z kategorii AM

Prawo jazdy kategorii D1

Ustawodawca przewidział także inne kategorie prawa jazdy, które uprawniają do prowadzenia mniejszych autobusów. Przepisy wyodrębniają w związku z tym prawo jazdy kategorii D1, które można wyrobić mając co najmniej 21 lat. Prawo jazdy kategorii D1 uprawnia do prowadzenia:

 • autobusów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu do 17 osób łącznie z kierowcą, o długości do 8 m
 • zespołów pojazdów złożonych z w/w pojazdu oraz z lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • ciągników rolniczych (tylko w Polsce)
 • pojazdów wolnobieżnych (tylko w Polsce)
 • zespołów pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), tylko w Polsce
 • zespołów pojazdów złożonych z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
 • pojazdów z kategorii AM

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Prawo jazdy kategorii D1+E

Istnieje również kategoria prawa jazdy D1+E, która umożliwia prowadzenie zespołów pojazdów, składających się z pojazdu kategorii D1 i przyczepy. W Polsce, kategoria ta pozwala również na prowadzenie zespołów pojazdów składających się z ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep oraz pojazdów wolnobieżnych i zespołów z nimi. Minimalny wiek wymagany do uzyskania prawa jazdy kategorii D1+E to 21 lat.

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Prawo jazdy kategorii D+E

Przewidziana przez ustawodawcę kategoria D+E prawa jazdy uprawnia z kolei do prowadzenia zespołów pojazdów, składających się z pojazdu z kategorii D i przyczepy. Podobnie jak w przypadku innych kategorii, w Polsce obejmuje ona także ciągniki rolnicze, pojazdy wolnobieżne i zespoły pojazdów z nimi. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii D+E, trzeba mieć co najmniej 24 lata.

 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii D?

Szkolenie w zakresie prawa jazdy kategorii D składa się z 20 godzin wykładów oraz szkolenia praktycznego: 60 godzin dla osoby z kategorią B i 40 godzin dla osoby z kategorią C. By uzyskać prawo jazdy kategorii D, należy uzyskać najpierw prawo jazdy kategorii „B” i ukończyć 24 lata. Jest to podstawowy warunek rozpoczęcia kursu na kategorię „D”. Podobnie jak w przypadku innych kategorii prawa jazdy przed zapisaniem się na kurs należy założyć Profil Kandydata na Kierowcę, a także przejść badania lekarskie. Ponadto, od kandydatów na kierowcę autobusu wymagane jest orzeczenie psychologiczne. Cenę kursu na prawo jazdy kategorii to wydatek rzędu 3500-600 zł, przy czym trzeba jeszcze doliczyć koszty egzaminów i badań.

Kwalifikacja wstępna

Chcąc zostać kierowcą autobusu należy przejść ponadto dodatkowe szkolenie w zakresie kwalifikacji wstępnej na przewóz osób. Szkolenie kończy się egzaminem państwowym. Osoby, które zdały prawo jazdy kat. D przed 2008 rokiem są zwolnione z obowiązku odbycia szkolenia kwalifikacji wstępnej. Kwalifikacja ułatwia dostęp do pracy w krajach Unii Europejskiej, ponieważ wszyscy kierowcy pochodzący z krajów UE mają dzięki niej jednakowe uprawnienia.