Wyposażenie pojazdu

Sprzęt i urządzenia stanowiące standardowe wyposażenie danego modelu pojazdu oraz inne wyposażenie wymienione w dokumencie ubezpieczenia i uwzględnione w wycenie wartości pojazdu wg systemu Info-Ekspert lub innego systemu wskazanego w umowie ubezpieczenia.