Wybuch pojazdu

Gwałtowna zmiana stanu równowagi ciśnień z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy wywołane ich dążeniem do rozprzestrzeniania się, powstała w ubezpieczonym pojeździe lub obejmująca swoim zasięgiem ubezpieczony pojazd.