Wniosek o ubezpieczenie

Formularz Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo inny dokument zawierający niezbędne dane dotyczące pojazdu, jego Właściciela/Użytkownika, Ubezpieczającego oraz inne informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, wykorzystywany do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, stanowiący część umowy ubezpieczenia.