Wniosek o ubezpieczenie

Formularz Towarzystwa Ubezpieczeniowego albo inny dokument zawierający niezbędne dane dotyczące pojazdu, jego Właściciela/Użytkownika, Ubezpieczającego oraz inne informacje niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia, wykorzystywany do oceny ryzyka ubezpieczeniowego, stanowiący część umowy ubezpieczenia.

 

Czy wiesz, że...

Wniosek o ubezpieczenie jest integralną częścią umowy ubezpieczeniowej. Jest sporządzany podczas zawierania polisy. Wniosek może być sporządzany podczas wizyty u agenta, ale również telefonicznie lub z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych w formie zdalnej. Na podstawie danych z wniosku ubezpieczyciel podejmuje decyzję o ubezpieczeniu pojazdu. Obowiązkiem ubezpieczającego na polisie, czyli najczęściej właściciela pojazdu, jest podanie wszelkich znanych sobie okoliczności związanych z pojazdem, ale także związanych ze swoim wiekiem, stażem za kierownicą oraz sposobem wykorzystywania ubezpieczanego pojazdu. Na wysokość składki za polisę na pojazd ma wpływ to, w jaki sposób go wykorzystujemy. Pojazdy takie jak nauka jazdy, czy też pojazdy wykorzystywane do zarobkowego przewozu osób mają naliczaną większą składkę, niż pozostałe. Chodzi w tym przypadku o znacznie większe przebiegi roczne takich pojazdów, jak również możliwość w związku z tym wystąpienia szkód.

Na wniosku o ubezpieczenie muszą widnieć także dane właściciela lub właścicieli, jeśli pojazd jest własnością więcej niż jednej osoby. Dane te, bez względu na ilość współwłaścicieli są wykorzystywane jako jeden z elementów do wyliczania oferty i tym samym, składki za polisę.