Wiek pojazdu

Ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu.
 

Czy wiesz, że...

Wiek pojazdu to jeden z decydujących czynników przy wyliczaniu oferty zawarcia polisy Autocasco. Większość ubezpieczycieli na rynku ogranicza wiek pojazdu, którego można objąć ubezpieczeniem Autocasco. W produktach ubezpieczeniowych tych firm dominuje granica wieku pojazdu wynosząca pomiędzy dwanaście a piętnaście lat. Takie postępowanie wynika z założenia, że starsze pojazdy są bardziej narażone na powstanie szkody. Stoi to jednak w sprzeczności ze średnim wiekiem pojazdów, jakie są eksploatowane w Polsce. Średni wiek pojazdu w Polsce, według różnych źródeł, wynosi około piętnastu lat.

Ubezpieczycielami, którzy oferują polisę Autocasco bez względu na wiek pojazdu mającego być objętym tego rodzaju ubezpieczeniem jest HDI i Warta. Umożliwia to ubezpieczenie samochodu według potrzeb klienta.