Wiek pojazdu

Ustala się jako różnicę pomiędzy rokiem, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia a rokiem budowy/produkcji pojazdu.