Wartość pojazdu

Wartość ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, modelu, typu, z uwzględnieniem jego cech indywidualnych i historii użytkowania. Notowania stanowiące podstawę do ustalenia wartości pojazdu zawarte są w systemie Info-Ekspert lub innym systemem uzgodnionym z Ubezpieczającym i wskazanym w umowie ubezpieczenia.


Przy braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej w uzgodnieniu z Ubezpieczającym. Dla pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w krajowej sieci dealerskiej jako wartość pojazdu przyjmuje się cenę fakturową przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, o ile w tym okresie pojazd nie uległ uszkodzeniu lub nie nastąpiła zmiana Właściciela pojazdu. 

 

Czy wiesz, że...


Wartość pojazdu to pojęcie związane z polisami Autocasco. Polisę Autocasco, która jest polisą dobrowolną, zawieramy z uwzględnieniem wartości pojazdu na dzień zawarcia wspomnianej polisy. Tym samym przy zawarciu polisy Autocasco zawsze wymagane jest ustalenie wartości pojazdu. Wartość pojazdu jest ustalana przez Wartę w oparciu o dane rynkowe pojazdów w Polsce, z wykorzystaniem szczegółowych informacji o przebiegu pojazdu, jego szkodowości i wyposażeniu zamontowanym w pojeździe.

Prawidłowe ustalenie wartości pojazdu ma bardzo duże znaczenie przy szkodach z polis Autocasco. Zarówno zaniżenie ceny pojazdu, jak i zawyżenie powoduje trudności przy likwidacji, zwłaszcza szkód całkowitych i kradzieżowych. Zaniżenie wartości pojazdu przy takich szkodach może sprawić, że otrzymamy odszkodowanie mniejsze, niż faktyczna wartość pojazdu w dniu szkody, natomiast zawyżenie wartości pojazdu może sprawić, że poniesiemy zbędne koszty związane z polisą.

Wartość pojazdu jest też istotna po wypłacie szkód częściowych z polisy Autocasco. Po wypłacie szkody częściowej z takiej polisy wykorzystujemy częściowo sumę ubezpieczenia, na jaką ubezpieczony jest nasz pojazd. Aby zapewnić sobie pełną wypłatę odszkodowania przy kolejnej szkodzie, tym razem szkodzie całkowitej, powinniśmy doubezpieczyć nasz pojazd do pełnej sumy ubezpieczenia związanej z jego faktyczną wartością.