Wartość pojazdu

Wartość ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, modelu, typu, z uwzględnieniem jego cech indywidualnych i historii użytkowania. Notowania stanowiące podstawę do ustalenia wartości pojazdu zawarte są w systemie Info-Ekspert lub innym systemem uzgodnionym z Ubezpieczającym i wskazanym w umowie ubezpieczenia.


Przy braku notowań rynkowych danego pojazdu wartość przyjętą do ubezpieczenia ustala się metodą oceny indywidualnej w uzgodnieniu z Ubezpieczającym. Dla pojazdu fabrycznie nowego zakupionego w krajowej sieci dealerskiej jako wartość pojazdu przyjmuje się cenę fakturową przez okres 6 miesięcy od daty wystawienia faktury, o ile w tym okresie pojazd nie uległ uszkodzeniu lub nie nastąpiła zmiana Właściciela pojazdu.