Warsztat naprawczy

Uzgodniony z Ubezpieczonym warsztat prowadzący działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, w którym możliwe jest wykonanie naprawy pojazdu.