Warsztat naprawczy

Uzgodniony z Ubezpieczonym warsztat prowadzący działalność gospodarczą w zakresie napraw i konserwacji pojazdów, w którym możliwe jest wykonanie naprawy pojazdu.Czy wiesz, że...

Warsztat naprawczy to pojęcie związane z likwidacją szkody z Autocasco. Po szkodzie na pojeździe mamy możliwość wyboru warsztatu, w którym będziemy naprawiać samochód. Często korzystamy w takich sytuacjach z placówki najbardziej dostępnej dla nas lub dysponującej wolnymi terminami. Najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z sieci warsztatów rekomendowanych przez Wartę, aby zapewnić sobie rzetelną naprawę pojazdu oraz jakość obsługi. Istnieje też możliwość naprawy samochodu we wskazanym przez nas warsztacie. Warunkiem koniecznym jest tu, akceptacja przez Wartę kosztorysu naprawy naszego pojazdu.

Przy ubezpieczeniu HDI Autocasco Plus już na etapie zawierania polisy mamy możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów ustalenia wysokości odszkodowania. Jest to wariant Kosztorys, gdzie wyceną kosztów zajmuje się wyłącznie Warta oraz wariant Serwis, gdzie ustalenie kosztów naprawy jest możliwe także w oparciu o faktury z warsztatu naprawczego.