Użytkownik

Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub kredytu wskazana w dokumencie ubezpieczenia.
 

Czy wiesz, że...

Użytkownik w rozumieniu ubezpieczenia komunikacyjnego to osoba korzystająca z pojazdu, który nie jest jej własnością. Użytkownik widnieje na umowie leasingowej lub umowie kredytowej. Użytkownik może występować na polisie już jako osoba ubezpieczająca, czyli taka osoba, która zawiera umowę polisową.

W przypadku polis HDI Autocasco Plus użytkownik, który był ubezpieczającym, może przejąć prawa i obowiązki wynikające w polisy po zmianie właściciela pojazdu, czyli najczęściej po wykupie pojazdu z leasingu. Tym samym jeśli, użytkownik był ubezpieczającym, może kontynuować zawartą wcześniej polisę Autocasco i nie musi zawierać nowej polisy. Jest to szczególnie ważne, ponieważ z reguły polisy komunikacyjne dobrowolne kończą się wraz ze zmianą właściciela przedmiotu ubezpieczenia, czyli w tym przypadku samochodu.