Użytkownik

Osoba upoważniona do korzystania z pojazdu na podstawie umowy leasingu lub kredytu wskazana w dokumencie ubezpieczenia.