Unieruchomienie pojazdu

Brak możliwości poruszania się ubezpieczonym pojazdem, który był dopuszczony do ruchu, ale z powodu stanu technicznego, w jakim się znalazł na skutek Wypadku, Awarii lub Innego zdarzenia nie może być aktualnie użytkowany zgodnie z postanowieniami art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.