Unieruchomienie pojazdu

Brak możliwości poruszania się ubezpieczonym pojazdem, który był dopuszczony do ruchu, ale z powodu stanu technicznego, w jakim się znalazł na skutek Wypadku, Awarii lub Innego zdarzenia nie może być aktualnie użytkowany zgodnie z postanowieniami art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym.Czy wiesz, że...

Awaria to pojęcie związane z produktem HDI Autocasco Plus. Polisy takie zapewniają ochronę w zakresie all-risks w przypadku uszkodzenia, całkowitego zniszczenia, kradzieży lub kradzieży części pojazdów. Określenie all-risks oznacza, że ubezpieczyciel odpowiada za wszelkie zdarzenia, poza ujętymi w wyłączeniach odpowiedzialności określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Specyfika polis autocasco sprawia, że polisy te chronią nas w praktyce przed konsekwencjami finansowymi zdarzeń drogowych, w których my jesteśmy sprawcom i to nasz pojazd także wymaga naprawy, a także w przypadku uszkodzeń naszego pojazdu związanych z czynnikami zupełnie niezależnymi od nas. Tym samym nie ponosimy kosztów naprawy naszego pojazdu, gdy z naszej winy zderzymy się z innym pojazdem i nie ponosimy też tych kosztów, gdy na nasz samochód spadnie gałąź z pobliskiego drzewa.

Wspomniana na wstępie awaria zupełnie nie jest związana z opisanymi okolicznościami, dlatego polisa autocasco nie stanowi zabezpieczenia, jeśli nasz samochód się zepsuje. Przed skutkami awarii w powszechnym tego słowa znaczeniu chroni w znacznym stopniu polisa assistance. W produkcie HDI Moto-Assistance, gdy nasz samochód ulegnie awarii mamy zapewnione holowanie pojazdu, ale zanim zostanie on odholowany, zawsze podjęta jest próba jego naprawienia na miejscu. Jeśli naprawa nie wymaga specjalistycznego sprzętu ani części zamiennych, możemy mieć naprawiony samochód nawet przed domem.