Udział własny

Kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania zgodnie z dokumentem OWU, naliczana procentowo od wysokości odszkodowania.