Udział własny

Kwota, o którą pomniejsza się wysokość odszkodowania zgodnie z dokumentem OWU, naliczana procentowo od wysokości odszkodowania.
 

Czy wiesz, że...

Udział własny to pojęcie związane z likwidacją szkód z polis Autocasco. Warta po uznaniu przez siebie odpowiedzialności za szkodę z AC wypłaca odszkodowanie. Wspomniane odszkodowanie może zostać pomniejszone o udział własny. Pomniejszenie odszkodowania ma miejsce gdy:

  • kierującym pojazdem podczas powstania szkody była osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym, w tym przypadku udział własny wynosi 10%,
  • skradziony został pojazd określonej marki lub modelu objęty ubezpieczeniem od kradzieży, którego polisa AC posiadała zapis o stosowaniu udziału własnego, w tym przypadku udział własny jest określany procentowo dla konkretnej polisy.

Udział własny można znieść na polisie po opłaceniu dodatkowej składki w przypadku szkód, gdzie kierującym była osoba o podwyższonym ryzyku ubezpieczeniowym.

Nie stosuje się udziału własnego w przypadku szkód powstałych za granicą związanych z naprawą konieczną pojazdu, pozwalającą na powrót do kraju oraz w przypadku kosztów związanych z transportem uszkodzonego pojazdu bądź jego zabezpieczeniem np. na parkingu płatnym. Nie stosuje się także udziału własnego w kosztach związanych z ratowaniem ubezpieczonego pojazdu, zapobieganiem powstaniu szkody lub zmniejszaniem rozmiaru powstałej szkody.