Ubezpieczający

Osoba lub podmiot zawierający z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia.