Ubezpieczający

Osoba lub podmiot zawierający z Towarzystwem Ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia.
 

Czy wiesz, że...

Ubezpieczający zawsze widnieje na umowie polisowej, bez względu na zakres ochrony, jaki zapewnia konkretna polisa. W większości przypadków ubezpieczającym na polisie jest ta sama osoba co ubezpieczonym. Dzieje się tak, gdy osobiście lub zdalnie zawieramy polisę np. na nasz samochód. Możemy także zawrzeć polisę na rzecz innej osoby, wówczas my będziemy pełnić rolę ubezpieczającego, a ubezpieczonym będzie właściciel pojazdu, który został ubezpieczony. Ubezpieczający posiada prawo do odstąpienia od umów polis dobrowolnych. Dla osób fizycznych jest to trzydzieści dni, dla osób, które są przedsiębiorcami, jest to siedem dni. Ubezpieczający w związku z zawarciem polisy ma też obowiązki. Przede wszystkim, to na ubezpieczającym ciąży obowiązek opłacenia polisy, którą zawarł. Jeśli zawarliśmy polisę na rzecz innej osoby, wówczas do nas zwróci się towarzystwo ubezpieczeniowe, jeśli polisa nie zostanie opłacona lub nie zostanie wpłacona kolejna rata składki.