Trwały uszczerbek na zdrowiu

Spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem trwałe uszkodzenie urazowe danego organu, narządu lub układu oraz towarzyszące temu powikłania. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczenia lekarskiego.Czy wiesz, że...

Trwały uszczerbek na zdrowiu to obok kosztów leczenia związanych z wypadkiem oraz odszkodowania za śmierć osoby ubezpieczonej, podstawowy zakres ochrony ubezpieczenia HDI NNW w związku z ruchem pojazdów. Z opisanym uszczerbkiem mamy do czynienia, gdy po wypadku, w którym odnieśliśmy obrażenia, urazy i spowodowały one pogorszenie naszego stanu zdrowia.

Trwały uszczerbek na zdrowiu najlepiej określić po zakończonym leczeniu. Jest on ustalany na podstawie tabeli norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu, która jest częścią ogólnych warunków ubezpieczenia NNW w związku z ruchem pojazdów. Zawarte w tabeli stopnie obrażeń poszczególnych organów pozwalają na procentowe wyliczenie trwałego uszczerbku. Odszkodowanie związane z odniesieniem trwałego uszczerbku w wyniku wypadku jest wyliczane jako iloczyn sumy ubezpieczenia wybranej na polisie i procentów trwałego uszczerbku wynikających z tabeli norm oceny procentowej. Jak z tego wynika na wysokość odszkodowania, ma wpływ zakres odniesionych przez nas obrażeń, ale także wysokość sumy ubezpieczenia na polisie. Wspomnianą sumę może wybrać samodzielnie ubezpieczający, czyli z reguły właściciel pojazdu, podczas zawierania polisy. Suma ubezpieczenia dla NNW wynosi od pięciu do trzydziestu tysięcy złotych.