Trwały uszczerbek na zdrowiu

Spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem trwałe uszkodzenie urazowe danego organu, narządu lub układu oraz towarzyszące temu powikłania. Wysokość trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się w procentach, na podstawie dostarczonej dokumentacji medycznej i orzeczenia lekarskiego.