Szkoda całkowita

Szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że koszty jego naprawy ustalone zgodnie z §14 OWU  przekraczają 70% wartości tego pojazdu bezpośrednio przed zaistnieniem szkody.
 

Czy wiesz, że...

Szkoda całkowita to określenie związane z polisą HDI Autocasco Plus. Wbrew nazwie nie oznacza, że nasz samochód został całkowicie zniszczony podczas zdarzenia drogowego. Trzeba pamiętać, że podczas naprawy pojazdu po wypadku brane jest do wyceny szkody kilka zagadnień. Na pewno na koszt naprawy ma wpływ koszt części zamiennych do samochodu. Nie wszystkie uszkodzone w wypadku części można później naprawić. Jednak na wycenę szkody mają też wpływ koszty robocizny, jakie umożliwiają naprawę pojazdu. W praktyce oznacza to, że już dość poważny wypadek, w którym uczestniczył nasz samochód może sprawić, że szkoda będzie wyliczona jako szkoda całkowita, ponieważ koszty jego naprawy przekroczą siedemdziesiąt procent jego wartości.

Wysokość odszkodowania przy szkodzie całkowitej ustala się jako różnicę pomiędzy wartością pojazdu w dniu szkody lub wartością pojazdu ustaloną na polisie oraz wartością pojazdu po szkodzie, czyli w stanie uszkodzonym. Trzeba pamiętać, że nawet bardzo uszkodzony pojazd po wypadku ma jeszcze pewną wartość, można z niego odzyskać części zamienne lub elementy wyposażenia. Warta ma możliwość zaoferowania ubezpieczonemu pomocy, jeśli ten zdecyduje się na sprzedaż swoje uszkodzonego po szkodzie całkowitej pojazdu.