Suma ubezpieczenia

 Kwota określona w złotych i podana w dokumencie ubezpieczenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

 

Czy wiesz, że...

Suma ubezpieczenia to pojęcie związane z polisami dobrowolnymi, takimi jak Autocasco, czy też NNW w związku z ruchem pojazdu. Jest to maksymalny zakres ubezpieczenia, do jakiego odpowiada towarzystwo ubezpieczeniowe w danej polisie. Suma ubezpieczenia przy Autocasco jest ustalana na podstawie wyceny ubezpieczonego pojazdu w dniu zawarcia polisy. Do wyceny brane są między innymi pod uwagę marka i model pojazdu, jego wiek, wyposażenie, przebieg, ilość szkód na pojeździe, a także sposób użytkowania pojazdu, czyli np. nauka jazdy lub taxi. Zupełnie inaczej ustalanie sumy ubezpieczenia przebiega przy polisie NNW w związku z ruchem pojazdu. Przy tej polisie mamy możliwość wyboru sumy ubezpieczenia samodzielnie, w zakresie do trzydziestu tysięcy złotych. Suma ubezpieczenia przy NNW dotyczy każdej osoby podróżującej ubezpieczonym pojazdem.

W szczególnych przypadkach sumę ubezpieczenia możemy modyfikować podczas trwania polisy. Dzieje się tak za sprawą tak zwanego doubezpieczenia pojazdu przy polisie Autocasco. Jeżeli nasz pojazd jest z leasingu, to mamy obowiązek posiadać na niego polisę z sumą ubezpieczenia gwarantującą wypłatę odszkodowania po całkowitym jego zniszczeniu lub kradzieży. Jeśli w trakcie trwania polisy Autocasco doszło do szkody i wypłaty odszkodowania, to wtedy suma ubezpieczenia na naszej polisie Autocasco ulega zmniejszeniu o wypłaconą kwotę odszkodowania. Tym samym, aby pojazd był w pełni ubezpieczony, do jego nominalnej wartości, należy go doubezpieczyć w zakresie Autocasco.