Suma ubezpieczenia

 Kwota określona w złotych i podana w dokumencie ubezpieczenia, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeniowego.