Ruch pojazdu

Sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika, albo gdy toczy się wskutek działania sił bezwładności. Pojęcie to obejmuje również sytuacje, gdy pojazd ten jest w trakcie postoju lub gdy ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie porusza się z powodu warunków na drodze. Pojęcie ruchu pojazdu stosuje się także odpowiednio do ubezpieczonej przyczepy będącej w trakcie postoju lub ciągniętej przez ubezpieczony pojazd.