Ruch pojazdu

Sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika, albo gdy toczy się wskutek działania sił bezwładności. Pojęcie to obejmuje również sytuacje, gdy pojazd ten jest w trakcie postoju lub gdy ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie porusza się z powodu warunków na drodze. Pojęcie ruchu pojazdu stosuje się także odpowiednio do ubezpieczonej przyczepy będącej w trakcie postoju lub ciągniętej przez ubezpieczony pojazd.Czy wiesz, że...

Ruch pojazdu to najczęściej występująca okoliczność powstania szkody związanej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Podczas użytkowania pojazdów dochodzi do wypadków lub kolizji i w ich wyniku naprawy wymagają pojazdy, ale także dochodzi do obrażeń osób nimi podróżujących.

W ubezpieczeniu HDI NNW w związku z ruchem pojazdu, poza wymienionym ruchem pojazdu jako okolicznością związaną z odniesieniem obrażeń są także wymienione wsiadanie i wysiadanie z ubezpieczonego pojazdu, załadowywanie i wyładowywanie ubezpieczonego pojazdu oraz naprawa pojazdu na trasie jazdy, czyli podczas podróży.