Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Ruch pojazdu

Sytuacja, gdy ubezpieczony pojazd porusza się wskutek działania jego silnika, albo gdy toczy się wskutek działania sił bezwładności. Pojęcie to obejmuje również sytuacje, gdy pojazd ten jest w trakcie postoju lub gdy ma uruchomiony silnik i jest kierowany, ale nie porusza się z powodu warunków na drodze. Pojęcie ruchu pojazdu stosuje się także odpowiednio do ubezpieczonej przyczepy będącej w trakcie postoju lub ciągniętej przez ubezpieczony pojazd.Czy wiesz, że...

Ruch pojazdu to najczęściej występująca okoliczność powstania szkody związanej z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków. Podczas użytkowania pojazdów dochodzi do wypadków lub kolizji i w ich wyniku naprawy wymagają pojazdy, ale także dochodzi do obrażeń osób nimi podróżujących.

W ubezpieczeniu HDI NNW w związku z ruchem pojazdu, poza wymienionym ruchem pojazdu jako okolicznością związaną z odniesieniem obrażeń są także wymienione wsiadanie i wysiadanie z ubezpieczonego pojazdu, załadowywanie i wyładowywanie ubezpieczonego pojazdu oraz naprawa pojazdu na trasie jazdy, czyli podczas podróży.