Rozstrój zdrowia

Spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem zmiany w organie ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu.

 

Czy wiesz, że...

Rozstrój zdrowia w rozumieniu ubezpieczeń komunikacyjnych występuje w polisach chroniących przed następstwami nieszczęśliwych wypadków. Podczas ruchu ubezpieczonego pojazdu, wsiadania do niego i wysiadania z niego, załadowywani i wyładowywania, ale też podczas naprawy podczas podróży może dojść do nieszczęśliwych wypadków, które powodują wspomniany rozstrój zdrowia, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób podróżujących pojazdem. Na opisany wypadek nie mamy wpływu oraz nie możemy go przewidzieć, więc jego skutki są dla nas z reguły szczególnie dotkliwe. Rozstrój zdrowia na skutek nieszczęśliwego wypadku jest określany jako zmiany w jednym lub wielu organach ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie i tym samym powodują trwały uszczerbek na zdrowiu.