Rozstrój zdrowia

Spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem zmiany w organie ciała, które zakłócają jego normalne funkcjonowanie, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu.