Rozładowywanie pojazdu

Zespół czynności koniecznych do usunięcia ładunku lub bagażu z ubezpieczonego pojazdu, nie dotyczy czynności polegających na przenoszeniu ładunku lub bagażu po jego wyjęciu z pojazdu do miejsca przeznaczenia.