Pożar pojazdu

Ogień, który powstał w pojeździe bez winy Ubezpieczonego lub powstał poza pojazdem bez przeznaczonego do tego celu paleniska albo opuścił to palenisko i rozprzestrzenił się o własnej sile, obejmując swoim działaniem ubezpieczony pojazd.
 

Czy wiesz, że...

Z pożarem pojazdu mamy do czynienia co najmniej w dwóch przypadkach. W pierwszym przypadku pożarem może zostać objęty nasz samochód, gdy ogień pojawia się bez naszej winy np. w wyniku zwarcia w instalacji elektrycznej pojazdu. W drugim przypadku pożar naszego samochodu jest wynikiem np. pożaru pojazdu stojącego obok naszego pojazdu na parkingu lub pożaru budynku, w którym znajduje się nasz pojazd.
Jeśli pożar był związany wyłącznie z naszym pojazdem i powstał w naszym pojeździe, uszkodził go bądź zniszczył, wtedy, aby otrzymać odszkodowanie, musimy posiadać polisę Autocasco. Jest to polisa dobrowolna, ale warto ją mieć w podobnych przypadkach, jak również, gdy jesteśmy sprawcom wypadku lub po prostu uderzymy naszym samochodem w jakąś przeszkodę z naszej winy.

W sytuacji, gdy nasz pojazd uległ uszkodzeniu lub zniszczeniu w wyniku pojawienie się pożaru w innym pojeździe, wtedy możemy liczyć na odszkodowanie z OC pojazdu, który był przyczyną pożaru, w którym ogień się pojawił. Nasz pojazd może także ucierpieć w wyniku pożaru budynku lub parkingu. Wtedy możemy wystąpić o odszkodowanie z tytułu OC posiadacza wspomnianej nieruchomości. Może to być polisa OC posiadacza domu lub mieszkania, ale również polisa OC związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub polisa OC dla firm.