Pojazd

Pojazd podlegający rejestracji na terytorium RP stosownie do przepisów ustawy Prawa o ruchu drogowym, oraz inny pojazd napędzany umieszczonym na nim silnikiem zasilanym z własnego źródła energii.

 

Czy wiesz, że...

Pojazd w rozumieniu ubezpieczeń to samochód osobowy, dostawczy, ciężarówka, autobus, motocykl, motorower i inne środki transportu. W Polsce obowiązuje obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu. Każdy zarejestrowany pojazd musi posiadać takie ubezpieczenie. Za jego brak grozi kara, która może być nałożona przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zajmujący się między innymi likwidacją szkód komunikacyjnych, spowodowanych przez osoby nieposiadające polisy OC na swoim pojeździe. Polisa OC właściciela pojazdu chroni go w zakresie poniesienia kosztów za spowodowane przez siebie szkody majątkowe i osobowe.

Na stronie internetowej UFG można sprawdzić, czy pojazd posiada polisę OC. Jest to bardzo ważne, gdy kupujemy samochód. Aby sprawdzić polisę OC, wystarczy posiadać numer rejestracyjny pojazdu lub jego numer VIN. Numer VIN jest nadawany przez producenta. Jest to numer identyfikacyjny umieszczany na karoserii pojazdu. Sprawdzamy polisę na dzień, który nas interesuje, czyli np. dzień, w którym określony pojazd wyrządził nam szkodę.