Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym

Osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, spełniająca określone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe we wniosku o ubezpieczenie kryteria wieku i okresu posiadania uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem.
 

Czy wiesz, że...

Na cenę polisy bardzo duży wpływ ma wiek kierowcy oraz jego staż za kierownicą. Niezależne statystyki dowodzą, że kierowcy do dwudziestego szóstego roku życia powodują nawet trzy razy więcej wypadków, niż osoby mieszczące się w innych przedziałach wiekowych. Podobnie, choć nieco lepiej, wygląda sprawa ze stażem w prowadzeniu pojazdu. W ciągu pierwszych trzech lat od uzyskania uprawnień istnieje znaczne większe prawdopodobieństwo spowodowania wypadku. Tym samym podczas przygotowywania oferty ubezpieczenia wspomniane powyżej czynniki zawsze są brane przy wyliczaniu składki za polisę przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Na zmniejszenie wpływu wieku kierowcy i jego stażu na cenę za polisę ma jego historia polisowa. Najłatwiej obniżyć cenę za ubezpieczenie, jeśli posiadamy kolejną polisę i podczas trwania tych polis nie spowodowaliśmy wypadku, czyli nie byliśmy sprawcom wypadku. Podczas przygotowywania oferty ubezpieczeniowej każde towarzystwo ubezpieczeniowe bierze pod uwagę historię szkodową kierowcy, która jest odnotowywana w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Po każdej szkodzie informacja o sprawcy trafia do UFG. Jeśli nie mamy zgłoszonych szkód z naszej winy, wtedy, zwłaszcza po dwóch, trzech latach, nawet będąc bardzo młodym człowiekiem, nasza cena za polisa będzie mniejsza.