Osoba o zwiększonym ryzyku ubezpieczeniowym

Osoba kierująca pojazdem, inna niż Właściciel i Użytkownik pojazdu, spełniająca określone przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe we wniosku o ubezpieczenie kryteria wieku i okresu posiadania uprawnień do kierowania ubezpieczonym pojazdem.