Odszkodowanie

Kwota ustalona wg zasad określonych w dokumentach OWU, należna w razie powstania szkody.