Kradzież

Działanie sprawcy o znamionach określonych w polskim Kodeksie Karnym, tj. w:

  • kradzież rzeczy ruchomych (art. 278),
  • kradzież z włamaniem, która doprowadziło do zaboru pojazdu (art. 279),
  • rozbój (art. 280).

Pojęcie to nie obejmuje przywłaszczenia, o którym mowa w art. 284 KK.