Inne zdarzenie

Niemożność korzystania z ubezpieczonego pojazdu z powodu:

  • zatrzaśnięcia wewnątrz ubezpieczonego pojazdu klucza lub innego urządzenia służącego do otwarcia tego pojazdu
  • utraty lub zniszczenia klucza lub innego urządzenia służącego do otwarcia ubezpieczonego pojazdu lub uruchomienia silnika
  • użycia niewłaściwego paliwa, jego braku lub zamarznięcia
  • rozładowania akumulatora
  • przepalenia żarówki
  • braku powietrza w oponie/oponach