Całkowite zniszczenie

Szkoda, w wyniku której pojazd uległ uszkodzeniu w takim stopniu, że ustalona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe wartość pojazdu w stanie uszkodzonym jest równa zeru złotych.