Awaria

Przypadek losowy wynikający z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego pojazdu powodujących, że pojazd, jego część lub element wyposażenia, nie mogą być aktualnie użytkowane zgodnie z jego przeznaczeniem.