Awaria pojazdu

Każdy przypadek losowy, wynikający z przyczyn wewnętrznych ubezpieczonego pojazdu, powodujących unieruchomienie tego pojazdu za wyjątkiem sytuacji określonych jako Inne zdarzenie.