Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Ubezpieczenie OC pojazdu jest obowiązkowe!

Każdy pojazd musi mieć ubezpieczenie OC. Wymagają tego przepisy, a dokładnie Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Brak ciągłości OC, nawet jeśli przerwa w ubezpieczeniu byłaby niewielka, np. jeden dzień – jest niedopuszczalny. Obowiązek posiadania ubezpieczenia OC dotyczy zarówno samochodu używanego codziennie, motocykla, którego po okresie letnim chowasz do garażu, żeby czekał na otwarcie kolejnego sezonu wiosną, a także pojazdu, który ma usterki uniemożliwiające jazdę i od miesięcy stoi na Twoim podwórku. Dlaczego nawet pojazd, który nie jeździ, musi mieć aktualną polisę OC? Powód jest prosty – bo może wyrządzić szkodę, mimo że nie jest użytkowany, np. może stoczyć się z podjazdu i uszkodzić lub zniszczyć własności innej osoby.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jakie są najczęstsze przyczyny braku ciągłości OC?

Niekiedy do braku ciągłości w OC dochodzi nieumyślnie, np. gdy płatność za ubezpieczenie rozłożona jest na raty, a zapłata za kolejną ratę nie zostanie uregulowana, to ubezpieczenie nie przedłuży się. Często przyczyna tkwi w braku świadomości, że nie w każdym przypadku ubezpieczenie OC automatycznie się przedłuża. Jeśli kupiłeś samochód i otrzymałeś od poprzedniego właściciela polisę OC, to możesz korzystać z niej aż do końca okresu ubezpieczenia, na który została zawarta, jednak ta polisa nie przedłuży się automatycznie na kolejny okres. Aby nie narazić się na brak ciągłości OC musisz w takiej sytuacji samodzielnie zadbać o zawarcie nowej umowy na kolejny okres. W przypadku, gdy masz pojazd otrzymany w spadku albo w darowiźnie także możesz korzystać z ubezpieczenia OC zawartego przez przedniego właściciela, ale jednocześnie musisz pamiętać, że ta polisa nie przedłuży się automatycznie i trzeba zadbać o zawarcie nowej umowy na kolejny okres. Niektórzy nie kupują polisy OC, zasłaniając się argumentem, że pojazd nie jest użytkowany np. stoi w garażu przez długie miesiące lub ma usterki uniemożliwiające jazdę. Pamiętaj, że w świetle obowiązujących przepisów nie ma znaczenia jak często lub czy w ogóle zarejestrowany pojazd jest używany – dopóki całkowicie go nie wyrejestrujesz, dopóty musi mieć obowiązkowe ubezpieczenie OC! Zdarzają się też osoby przekonane, że brak OC można ukryć. To naiwne przeświadczenie! Ustawowym zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest kontrola posiadania OC dla pojazdów mechanicznych. W tym celu UFG wyrywkowo sprawdza bazy zarejestrowanych pojazdów pod kątem dysponowania aktualną polisą. Już nawet jednodniowa przerwa w ubezpieczeniu może wiązać się z nałożeniem przez UFG ustawowo określonej kary pieniężnej!

Ile wynoszą kary za brak ciągłości ubezpieczenia OC?

Zarówno wysokość jak i sposób egzekwowania kary są ściśle określone w Ustawie.

Wysokość kary za brak OC zależy od trzech czynników:

  1. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli;
  2. rodzaju pojazdu;
  3. okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej.

Ze względu na rodzaj pojazdu groźba ukarania najwyższą karą dotyczy samochodów ciężarowych, ciągników samochodowych i autobusów – wg przepisów będzie to kwota równa 3-krotności minimalnego wynagrodzenia. W przypadku samochodów osobowych kara wyniesie równowartość 2-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Najniższa karę za brak OC jest orzekana dla pozostałych pojazdów, np. motocykli lub motorowerów i wynosi ⅓ płacy minimalnej.

Wysokość kary różni się w zależności od długości przerwy w ochronie ubezpieczeniowej:

  • od 1 do 3 dni – 20% pełnej opłaty;
  • od 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty;
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty.

Ile konkretnie może wynieść grzywna? W przypadku samochodów osobowych, od 1 lipca 2023 roku maksymalna kara może wynieść 7200 zł. Nawet jeśli z zakupem ubezpieczenia OC spóźnisz się tylko nieznacznie i przerwanie ciągłości będzie trwało do 3 dni, to kara może sięgnąć aż 1440 zł. Gdy zorientujesz się, że nie masz ważnego ubezpieczenia OC, jak najszybciej postaraj się o polisę!

Niewielkim pocieszeniem jest fakt, iż UFG ma prawo nałożyć karę tylko w tym roku, w którym doszło do kontroli. Jeśli np. pojazd od listopada 2021 r. nie posiadał ważnego OC, a wykryto ten fakt dopiero w lutym 2023, to UFG może nałożyć karę jedynie za brak polisy za okres w roku dokonanej kontroli (czyli w 2023), a nie za poprzednie lata.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Kto ma prawo sprawdzać ciągłość ubezpieczenia OC?

Uprawnienia do kontroli ciągłości ubezpieczenia ma nie tylko UFG. Kara za brak OC może być wynikiem weryfikacji dokumentów przez Policję, Inspekcję Transportu Drogowego, Straż Graniczną, organy celne lub organy właściwe w sprawach rejestracji pojazdów, Inspekcję Ochrony środowiska oraz inne podmioty uprawnione do kontroli ruchu drogowego.

Regres ubezpieczeniowy – gdy dojdzie do zdarzenia, w którym ktoś zostanie poszkodowany?

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca odszkodowania i świadczenia poszkodowanym w zdarzeniach z pojazdami bez ważnego ubezpieczenia OC. Po wypłacie zaś występuje z regresem ubezpieczeniowym, wobec sprawcy szkody, właściciela pojazdu, czyli żąda nie tylko zwrotu kwoty wypłaconej poszkodowanemu, a także wszelkich kosztów związanych z likwidacją szkody. Jeśli zatem nieubezpieczonym pojazdem spowodujesz wypadek lub kolizję, może to skutkować niezwykle wysokim zadłużeniem! Dbałość o to, aby ubezpieczenia OC Twojego pojazdu miało ciągłość jest bardzo ważna