Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Wymagania wiekowe

Przede wszystkim warto wiedzieć, że prawo jazdy w Polsce można wyrobić osiągając określony wiek. Wymagania dotyczące wieku kierowcy różnią się w zależności od kategorii prawa jazdy:

 • Kategoria AM - 14 lat
 • Kategoria A1 - 16 lat
 • Kategoria A2 - 18 lat
 • Kategoria A - 24 lata
 • Kategoria B1 - 16 lat
 • Kategoria B - 18 lat
 • Kategoria C - 21 lat
 • Kategoria D - 24 lata
   

Badania lekarskie

Poza osiągnięciem określonego wieku trzeba również przejść badania lekarskie. Podczas wizyty lekarz ocenia przede wszystkim wzrok, słuch kandydata na kierowcę. Ocenia też narząd równowagi oraz ruchu. Przeprowadza wywiad chorobowy, ocenia stan psychiczny, a także weryfikuje czy pacjent jest uzależniony od alkoholu lub innych używek. Jeżeli lekarz pozytywnie oceni naszą zdolność do prowadzenia pojazdu - wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Założenie PKK

Mając orzeczenie lekarskie można przystąpić do założenia tzw. PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę). Jest on niezbędny do rozpoczęcia kursu na prawo jazdy, a następnie zdania egzaminu. O PKK można wystąpić w wydziale komunikacji urzędu właściwego dla naszego miejsca zamieszkania lub poprzez serwis Info-car.pl. W tym celu musimy skompletować szereg dokumentów takich jak:

 • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Aktualne zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35x45 mm
 • Dowód osobisty lub paszport
 • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi
 • Ksero prawa jazdy - w przypadku osób, które chcą otrzymać kolejną kategorię prawa
 • Orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy osób, którzy starają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
 • Pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – dotyczy osób, które dopiero ukończą 18 lat. Wymóg dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T.
 • W przypadku cudzoziemca: kartę pobytu, wiza lub inny dokument potwierdzający pobyt w Polsce powyżej 185 dni
   

Jeżeli złożyliśmy wniosek o PKK w urzędzie, możemy odebrać go na miejscu lub otrzymać pocztą. Najczęściej otrzymuje się go w momencie składania wniosku, jeżeli jest on kompletny i nie wymaga dodatkowych wyjaśnień.
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Kurs prawa jazdy

Mając PKK możemy zapisać się na kurs prawa jazdy w szkole nauki jazdy. Warto wybrać renomowaną placówkę, która posiada odpowiednie sale do nauki, plac manewrowy, co najmniej jeden pojazd przystosowany do nauki jazdy w zakresie każdej kategorii prawa jazdy, wyposażenie dydaktyczne itp. oraz zatrudnia kompetentnych instruktorów. Kurs obejmuje zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. W przypadku prawa jazdy kategorii B - pierwsza część kursu trwa minimum 30 godzin lekcyjnych. Następnie kandydat na kierowcę może podejść do praktycznej części kursu, która trwa 30 godzin, podczas których kursant prowadzi specjalnie dostosowany samochód pod okiem instruktora siedzącego obok.

 

Egzamin teoretyczny i praktyczny na prawo jazdy

Po ukończeniu kursu należy zdać egzamin teoretyczny, a następnie praktyczny. Jest to test z wiedzy związanej z przepisami ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. Można przygotować się do niego, korzystając z dostępnych podręczników i testów próbnych. Egzamin praktyczny to ostatni etap zdobywania prawa jazdy, podczas którego należy wykazać, że potrafimy bezpiecznie prowadzić pojazd i stosować się do przepisów ruchu drogowego. Po zdaniu egzaminu – otrzymujemy prawo jazdy. Co ciekawe ośrodek egzaminacyjny automatycznie przekazuje informację do systemu informatycznego, w związku z czym nie trzeba nigdzie samemu zanosić, czy składać dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Czas oczekiwania na prawo jazdy

Czas oczekiwania na prawo jazdy wynosi zazwyczaj do 9 dni roboczych. W wyjątkowych sytuacjach czas ten może się wydłużyć. Status wydania prawa jazdy można sprawdzać elektronicznie w serwisie info-car.pl, po wpisaniu podstawowych danych takich jak numer PESEL, imię i nazwisko. Dokument możemy odebrać w urzędzie lub jest on przesyłany pocztą. Jeżeli otrzymamy odmowę wydania prawa jazdy - mamy prawo odwołać się w tej sprawie do samorządowego kolegium odwoławczego. Mamy na to 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie składamy w urzędzie, które wydało odmowę.
 

Koszt wydania prawa jazdy

Zdobywanie prawa jazdy wiąże się z kosztami, które obejmują opłaty za kurs, badania lekarskie i egzaminy. Koszty te mogą być różne w zależności od kategorii prawa jazdy i regionu Polski. Przykładowo koszt kursu na kategorię B1 wynosi ok. 1500 zł, przypadku kategorii B jest to kilka tysięcy złotych. W przypadku kategorii uprawniających do prowadzenia ciężarówek czy autobusów należy liczyć się z jeszcze wyższymi kosztami. Badania lekarskie to koszt 200 zł, a opłata za wydanie prawa jazdy to 100 zł.

Pamiętaj! Po uzyskaniu prawa jazdy musimy dbać o jego aktualizację. Prawo jazdy obowiązuje przez określony czas i należy je odnawiać.
 

Ubezpieczenie pojazdu

Niezależnie od tego, czy zaczynamy dopiero kierować czy mamy już doświadczenie za kółkiem -zawsze pamiętajmy o zasadach bezpieczeństwa na drodze. Przestrzegajmy przepisów, unikajmy nadmiernej prędkości i dbajmy o bezpieczeństwo swoje oraz innych uczestników ruchu. Mając własny pojazd pamiętajmy o wykupieniu ubezpieczenia OC. To nie tylko obowiązkowa polisa, ale także ważne zabezpieczenie na wypadek sytuacji losowych na drodze.

Zdobywanie prawa jazdy w Polsce to proces, który wymaga czasu, zaangażowania i nauki. Jednak po uzyskaniu uprawnienia, przez kierowcą otwierają się zupełnie możliwości podróżowania – czy to w celach osobistych czy zawodowych. Prowadząc zawsze pamiętajmy o odpowiedzialności, która wiąże się z kierowaniem pojazdem mechanicznym i zawsze stosujmy się do przepisów, by nasze podróże były bezpieczne.