Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Co przygotować do wymiany prawa jazdy?

Aby przygotować się do wymiany prawa jazdy, konieczne jest zebranie odpowiednich dokumentów. Przede wszystkim będziemy potrzebować wypełnionego wniosku o wydanie nowego prawa jazdy, który można pobrać i wypełnić w domu lub w urzędzie. Wypełniając dokument warto zaznaczyć, jak chcemy odebrać prawo jazdy – osobiście, w urzędzie, czy wolimy by zostało dostarczone pocztą. Kolejnym istotnym elementem przygotowań jest zrobienie zdjęcia, które musi spełniać określone wymagania dotyczące fotografii do prawa jazdy. Najlepiej wykonać je w profesjonalnym studiu fotograficznym, które wykona zdjęcie zgodne z przepisami. Pozwoli to uniknąć opóźnień w procesie wymiany dokumentu. Konieczne jest również wniesienie opłaty za nowe prawo jazdy. Ponadto, będziemy musieli przedstawić swój dowód osobisty lub paszport. Jeśli wymieniamy prawo jazdy, które straciło ważność lub ważność straciła jego kategoria, konieczne będzie przedstawienie dotychczasowego prawa jazdy oraz orzeczenia lekarskiego, jeśli jest to wymagane przez przepisy. Przygotowanie tych dokumentów jest kluczowym krokiem, aby sprawnie przeprowadzić proces wymiany prawa jazdy.
 

Podsumowując powinniśmy przygotować:

 

Jak wymienić prawo jazdy?

Proces wymiany prawa jazdy może wydawać się skomplikowany, ale odpowiednio przygotowując się można go przeprowadzić sprawnie. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, co należy zrobić by wymienić prawo jazdy:

  • Sprawdź ważność badań lekarskich i psychologicznych: Upewnij się, że Twoje badania lekarskie i psychologiczne są ważne. Jeśli nie są ważne lub otrzymałeś skierowanie na nowe badania, udaj się do lekarza lub specjalisty, który je przeprowadzi. Po badaniach otrzymasz niezbędne orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.
  • Zbierz potrzebne dokumenty: Upewnij się, że masz przygotowane wszystkie dokumenty niezbędne do otrzymania nowego prawa jazdy. Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji " Co przygotować do wymiany prawa jazdy?
  • Wnieś opłatę za wydanie prawa jazdy: Upewnij się, że wniosłeś opłatę za wydanie nowego prawa jazdy. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w sekcji: „Ile kosztuje wydanie prawa jazdy?”
  • Zanieś lub wyślij dokumenty do urzędu. Dokumenty można złożyć w urzędzie miasta, dzielnicy (dotyczy Warszawy) lub w starostwie powiatu. Wniosek można złożyć osobiście lub wysłać go pocztą.
  • Sprawdź status swojego prawa jazdy: Po złożeniu dokumentów, możesz śledzić postęp procesu wymiany online.
  • Odbierz gotowy dokument: Gdy Twoje nowe prawo jazdy będzie gotowe, udaj się do wskazanego urzędu lub odbierz je.
     

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Gdzie złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy?

Chcąc złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy w Polsce, powinniśmy udać się do odpowiedniego urzędu, w zależności od miejsca naszego zamieszkania.

Jeśli mieszkamy w mieście na prawach powiatu, wniosek możemy złożyć w urzędzie miasta. Jeśli miejscem naszego zamieszkania jest Warszawa – wówczas odpowiednim miejscem jest urząd dzielnicy. W przypadku zamieszkania poza miastem, powinniśmy udać się do starostwa powiatowego właściwego dla miejsca zamieszkania.

W zależności od naszych preferencji - mamy dwie możliwości złożenia wniosku. Możemy osobiście udać się do odpowiedniego urzędu lub starostwa i złożyć dokumenty na miejscu. Alternatywnie, można wysłać wniosek pocztą, upewniając się, że wszystkie wymagane dokumenty są dołączone.
 

Ile kosztuje wydanie prawa jazdy?

Aktualnie koszt wydania prawa jazdy wynosi 100 złotych. Opłatę można wnieść w kasie urzędu lub przelewem na konto urzędu. Potwierdzenie wniesienia opłaty należy dostarczyć razem z wnioskiem do urzędu.


Jak długo czeka się na wydanie prawa jazdy?

W większości przypadków, prawo jazdy wydawane jest w ciągu 9 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy. Jednakże istnieją sytuacje wyjątkowe, w których ten proces może potrwać dłużej, aż do 2 miesięcy.

Status prawa jazdy, można sprawdzić na stronie: www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl, gdzie wystarczy podać swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Jeśli okaże się, że urzędnik nie wydał prawa jazdy, mamy możliwość odwołania się od decyzji. Mamy na to 14 dni od momentu otrzymania odmowy. Aby złożyć odwołanie, należy skierować je do samorządowego kolegium odwoławczego. Powinniśmy zrobić to w urzędzie, który odmówił wydania prawa jazdy.