Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Ustawodawca przewidział szereg sytuacji, w których kierowcy pojazdu mechanicznego grozi utrata prawa jazdy. Przepisy te mają na celu ograniczenie ryzyka wypadków drogowych i minimalizowanie szkód spowodowanych przez nieodpowiedzialnych kierowców, a co za tym idzie zapewnienie bezpieczeństwa na drogach oraz ochronę uczestników ruchu drogowego. W jakich sytuacjach musimy liczyć się z utratą prawka?

Przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym

Prawo jazdy możemy stracić za przekroczenie na terenie zabudowanym dozwolonej prędkości o więcej niż 50 km/h. W takiej sytuacji prawo jazdy tracimy na 3 miesiące. Od momentu zatrzymania prawa jazdy przez Policję kierowca może jeszcze prowadzić pojazdy przez 24 godziny. W przypadku obcokrajowców, którzy mają miejsce zamieszkania i posiadają prawo jazdy wydane przez inne państwo są to 72 godziny. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jeśli kierowca zostanie przyłapany na prowadzeniu pojazdu podczas trwania zakazu, prawo jazdy zostaje zatrzymane na kolejne trzy miesiące. W przypadku kolejnego naruszenia przepisów drogowych uprawnienia są odbierane. W takim przypadku, kierowca musi ponownie zapisać się na kurs i zdać egzamin na prawo jazdy.  
 

Przekroczenie limitu punktów karnych

Prawo jazdy można stracić za przekroczenie limitu punktów karnych. Limit ten zależy od stażu kierowcy. Dla tych, którzy posiadają prawo jazdy dłużej niż trzy lata, przewidziano limit 24 punktów, natomiast kierowcy, którzy mają prawo jazdy krócej niż rok, mogą otrzymać maksymalnie 20 punktów za wykroczenia drogowe. Punkty karne kasują się automatycznie po upływie 1 roku (do niedawna kasowały się po upływie 2 lat). Punkty karne można zredukować zapisując się na specjalny kurs. Tego typu szkolenia organizują Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego. W ten sposób możemy zredukować jednak tylko 6 punktów karnych.
 

Jazda po alkoholu

Odebranie prawa jazdy z prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu grozi zarówno kierowcom, który mają od 0,2 do 0,5 promila, jak i osobom u których stwierdzono powyżej 0,5 promila. W pierwszym przypadku sąd może orzec wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Jeżeli wynik badania przekracza 0,5 promila, wówczas kara jest surowsza. W takiej sytuacji sąd obligatoryjnie orzeka wobec kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do aż 10 lat. Jest to wyraz zdecydowanego stanowiska państwa wobec osób, które ryzykują życiem swoim oraz innych uczestników ruchu drogowego poprzez prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Dlatego zawsze należy pamiętać, że alkohol i jazda samochodem to niebezpieczne połączenie, które może skutkować utratą prawa jazdy oraz poważnymi konsekwencjami prawno-karnymi.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jazda od wpływem narkotyków

Przepisy Kodeksu Karnego, jak i Kodeksu Wykroczeń przewidują podobny zakres kar dla kierowców działających pod wpływem narkotyków, jak w przypadku alkoholu. Takiemu kierowcy grozi kara grzywny, odebranie prawa jazdy lub pozbawienie wolności.
 

Przewożenie zbyt dużej liczby pasażerów

Kierowcy posiadający powinni pamiętać o tym, że mogą przewozić liczbę pasażerów określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. Przewożenie więcej niż 3 pasażerów ponad limit oznacza zatrzymanie uprawnień na trzy miesiące. Warto też pamiętać, że osoby posiadające prawo jazdy kategorii B mogą przewozić maksymalnie 9 osób.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Niezatrzymanie się do kontroli

Kolejną sytuacją, w której możemy stracić prawo jazdy jest niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Kierowca, który mimo wydania przez osobę uprawnioną do kontroli ruchu drogowego, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie reaguje na polecenie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto, w takiej sytuacji sąd ma obowiązek orzeczenia wobec kierowcy zakazu prowadzenia pojazdów. Warto w tym miejscu przypomnieć, że osoba uprawniona do kontroli ruchu drogowego może poruszać się pojazdem, znajdować się na statku wodnym lub powietrznym, a polecenie zatrzymania się wydawać przy użyciu sygnałów dźwiękowych lub świetlnych. Niezależnie od sytuacji i okoliczności, warto być świadom konsekwencji nieposłuszeństwa wobec poleceń służb uprawnionych do kontroli ruchu drogowego.
 

Ucieczka z miejsca wypadku

Prawo o ruchu drogowym nakazuje kierowcy uczestniczącemu w zdarzeniu drogowym pozostanie na miejscu wypadku. W przypadku ucieczki z miejsca wypadku Policjanci mogą zatrzymać prawo jazdy oraz skierować wniosek o ukaranie do sądu. Sąd ma obowiązek orzec wobec takiego kierowcy zakaz prowadzenia pojazdów.