Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Jakie kategorie uprawniają do jazdy motocyklem?

Istnieje kilka kategorii prawa jazdy uprawniających do prowadzenia motocykli: AM, A1, A2, A, a także B1 i B. Poszczególne kategorie prawa jazdy uprawniają do prowadzenia określonych typów jednośladów (np. z mniejszym lub większym silnikiem). By otrzymać tego typu uprawnienia, zależnie od kategorii, niezbędne jest osiągnięcie określonego wieku, doświadczenie w prowadzeniu pojazdów, a także zdanie odpowiednich egzaminów czy przejście badań lekarskich. Poniżej omawiamy poszczególne kategorie prawa jazdy.

 

Prawo jazdy kategorii AM

Prawo jazdy kategorii AM otwiera drzwi do prowadzenia niewielkich pojazdów na drodze. Zastąpiło ono stosowaną przez wiele lat kartę motorowerową. Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motorowerem, czterokołowcem lekkim (np. małym quadem) oraz zespołem pojazdów, czyli powyższymi pojazdami połączonymi z przyczepą, jednak ta ostatnia opcja obowiązuje wyłącznie w Polsce. Aby uzyskać prawo jazdy kategorii AM, należy mieć co najmniej 14 lat, ponadto trzeba ukończyć kurs w ośrodku szkolenia kierowców i zdać egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.
 

Prawo jazdy kategorii A1

Prawo jazdy kategorii A1 stanowi znakomitą opcję dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z motocyklami, ale nie mają jeszcze doświadczenia ani uprawnień do prowadzenia większych jednośladów. Posiadacze tego prawa jazdy mają dostęp do kilku rodzajów pojazdów, w tym motocykli o pojemności skokowej silnika do 125 cm³ i mocy do 11 kW, z zachowaniem stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Oprócz tego, mogą prowadzić motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii AM, a także zespoły pojazdów, czyli powyższe pojazdy połączone z przyczepą (ta opcja jest dostępna tylko w Polsce.) Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A1, konieczne jest osiągnięcie wieku 16 lat, co pozwala młodszym osobom na rozpoczęcie nauki i cieszenie się jazdą na niewielkich motocyklach oraz motocyklach trójkołowych.
 

Prawo jazdy kategorii A2

Prawo jazdy kategorii A2 to kolejny krok na drodze do rozwoju umiejętności motocyklowych. Posiadacze tej kategorii posiadają uprawnienia do prowadzenia motocykli, które spełniają określone warunki, takie jak maksymalna moc do 35 kW i stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg. Ważne jest, aby zaznaczyć, że motocykl ten nie może być wynikiem modyfikacji w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla. Oprócz tego, posiadacze prawa jazdy A2 mogą prowadzić motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW, pojazdy z kategorii AM oraz zespoły pojazdów, czyli powyższe pojazdy połączone z przyczepą (tylko w Polsce). Aby uzyskać prawo jazdy kategorii A2, osoba musi mieć co najmniej 18 lat, co oznacza, że jest to kategoria dla osób dorosłych, które chcą cieszyć się większą mocą i możliwościami motocykla, jednocześnie zachowując pewne ograniczenia, które zapewniają bezpieczeństwo na drodze.

 

Prawo jazdy kategorii A

Prawo jazdy kategorii A to dokument, który otwiera przed posiadaczem szerokie możliwości związane z prowadzeniem pojazdów dwukołowych. Kategoria A uprawnia do kierowania każdym rodzajem motocykla, pojazdami z kategorii AM oraz zespołem pojazdów, w tym przypadku przyczepą, choć to ostatnie dotyczy wyłącznie terenu Polski. Jeśli chodzi o wiek kierowcy, otrzymanie prawa jazdy kategorii A jest związane z kilkoma wymaganiami. Jeśli już posiadamy uprawnienia kategorii A2 i mamy co najmniej 2 lata doświadczenia w prowadzeniu pojazdów tej kategorii, możemy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A już od 20. roku życia. Natomiast jeśli nie uzyskaliśmy wcześniej uprawnień A2, będziemy musieli odczekać do osiągnięcia 24. roku życia, by móc ubiegać się o prawo jazdy kategorii A.
 

Kategoria B1

Prawa jazdy B1 otwiera drzwi do prowadzenia różnorodnych pojazdów, w tym czterokołowców (takich jak np. duże quady) oraz pojazdów AM. Tego typu uprawnienia mogą otrzymać osoby w wieku 16 lat, które chcą cieszyć się mobilnością i samodzielnością na drodze.

 

Kategoria B

Również prawo jazdy kategorii B częściowo otwiera drzwi do jazdy na motocyklu. Jeżeli posiadamy prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, wówczas mamy możliwość prowadzenia motocykla o pojemności skokowej silnika do 125 cm³, mocy nie przekraczającej 11 kW oraz stosunku mocy do masy własnej pojazdu do 0,1 kW/kg. Uprawnienia te dotyczą tylko terytorium Polski. Ponadto, prawo jazdy kategorii B uprawnia także do prowadzenia pojazdów z kategorii AM.
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Ile kosztuje prawo jazdy na motocykl?

Koszty uzyskania prawa jazdy na motocykl różnią się w zależności od kategorii prawa jazdy, lokalizacji i szkoły nauki jazdy. Warto zwrócić uwagę na opłaty związane z badaniami lekarskimi, kursami teoretycznymi i praktycznymi, a także opłaty za egzaminy. Egzamin kosztuje ok 200-250 zł, natomiast kurs to wydatek od ok. 500 zł (w przypadku kategorii AM) do kilku tysięcy złotych w przypadku innych kategorii.

Uzyskanie prawa jazdy na motor to wielka przygoda. Pamiętajmy jednak, że jazda na motocyklu wiąże się z większym ryzykiem niż jazda samochodem, dlatego ważne jest, aby być odpowiednio przygotowanym i świadomym zasad bezpieczeństwa na drodze.