Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Jakie pojazdy można prowadzić, mając prawo jazdy kat. B?

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do prowadzenia bardzo różnych kategorii pojazdów, przydatnych zarówno w życiu prywatnym jak i w pracy. Wśród nich znajdują się:

 

 • Pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (np. samochód osobowy), z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • Zespoły pojazdów – czyli w/w pojazdy połączone z lekką przyczepą (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • Zespoły pojazdów – złożone z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 3500 kg,
 • Ciągniki rolnicze (tylko w Polsce)
 • Pojazdy wolnobieżne (tylko w Polsce)
 • Zespoły pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), tylko w Polsce
 • Zespoły pojazdów złożonych z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg), tylko w Polsce
 • Jeśli mamy prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat – możemy prowadzić też motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg. Uprawnienie to działa tylko w Polsce.
 • Pojazdy z kategorii AM
   

Ponadto, jeśli zdamy dodatkowy egzamin praktyczny i mamy dodatkowy wpis w prawie jazdy – możemy prowadzić zespoły pojazdów złożonych z pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (z wyjątkiem autobusu i motocykla) oraz przyczepy. Jednak łączna dopuszczalna masa całkowita całego zespołu nie może przekroczyć 4250 kg.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jak uzyskać prawo jazdy kategorii B?

Prawo jazdy kategorii B przeznaczone jest dla osób pełnoletnich. By je otrzymać należy podjąć szereg działań i spełnić kilka wymogów, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.
 

W celu wyrobienia prawa jazdy kategorii B musimy:

 • Mieć ukończone 18 lat. Kurs można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości, za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 • Przejść badanie lekarskie: Przed rozpoczęciem kursu należy przejść badanie lekarskie, którego celem jest ogólna ocena stanu zdrowia. Po zakończeniu badania lekarskiego na prawo jazdy kandydat otrzymuje tzw. orzeczenie.
 • Założyć Profil Kandydata na Kierowcę (PKK): W celu zapisania się na kurs konieczne jest założenie profilu kandydata na kierowcę (PKK). Można założyć go w urzędzie lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Systemów Pojazd i Kierowca. Szerzej piszemy na ten temat w naszym artykule o tym jak wyrobić profil kierowcy.
 • Ukończyć kurs nauki jazdy: Mając PKK możemy zapisać się do szkoły nauki jazdy. Powinna to być szkoła, która jest uprawniona do prowadzenia kursów na prawo jazdy. Kurs obejmuje teorię oraz praktyczne zajęcia z jazdy na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym.
 • Zdać egzamin: By otrzymać prawo jazdy konieczne jest zdanie egzaminu państwowego, który składa się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej.
  • Do egzaminu teoretycznego na prawo jazdy może przystąpić osoba, która po spełnieniu wymagań dla danej kategorii prawa jazdy, złożyła wniosek o wydanie prawa jazdy i w urzędzie otrzymała wygenerowany dla niej numer profilu kandydata na kierowcę (PKK). Egzamin teoretyczny składa się ze zdjęć i filmów oraz pytań do nich. Kandydat musi odpowiedzieć na 32 pytania. 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz 12 pytań z wiedzy specjalistycznej dotyczącej zdawanej kategorii prawa jazdy B. Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania jest 25 minut. Zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego, uprawnia do przystąpienia do egzaminu praktycznego.
  • Egzamin praktyczny składa się z dwóch części: część pierwsza odbywa się na placu manewrowym, a część druga, odbywa się w ruchu miejskim.
    

Wynik egzaminu jest wprowadzany do systemu teleinformatycznego. Dokumentów potwierdzających zdanie egzaminu nie trzeba więc nigdzie samemu zanosić.

 • Wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy. Po zdaniu egzaminu powinniśmy wnieść opłatę za wydanie prawa jazdy. Możemy to zrobić online lub w urzędzie. Obecnie opłata za wydanie prawa jazdy wynosi 105 zł.
 • Okazać potwierdzenie dokonania wpłaty w urzędzie. W kolejnym kroku należy okazać potwierdzenie wniesienia w/w opłaty w urzędzie.
 • Odebrać prawo jazdy. Odbiór prawa jazdy odbywa się w tym samym miejscu, gdzie złożono wniosek - wydziale komunikacji właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Prawo jazdy powinno zostać wydane w ciągu 9 dni.
   

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Ile kosztuje kurs na prawo jazdy kategorii B?

Kursy prawa jazdy kategorii B są dostępne w wielu szkołach jazdy na terenie całej Polski. Koszty kursu mogą się różnić w zależności od lokalizacji i szkoły, ale obecnie średnia cena wynosi około 3000-zł. Kurs obejmuje zarówno część teoretyczną, która składa się z 30 godzin lekcyjnych, jak i część praktyczną, która obejmuje 30 godzin jazdy szkoleniowej. W trakcie kursu nauczymy się zasad ruchu drogowego, manewrów, parkowania itp. Po ukończeniu kursu musimy zdać egzamin państwowy, który składa się z części teoretycznej i praktycznej. Po zdaniu egzaminu mamy prawo otrzymać prawo jazdy kategorii B.