Kiedy ubezpieczenie OC ulega rozwiązaniu?

Umowa ubezpieczenia OC zakończy się m.in. wtedy, gdy upłynie okresu, na który została zawarta i zostanie wypowiedziana. Taka sytuacja zaistnieje, kiedy nie chcesz przedłużyć polisy na kolejny rok u obecnego ubezpieczyciela. Według wskazanej powyżej ustawy możesz to zrobić, ale wypowiedzenie należy złożyć nie później, niż na jeden dzień przed zakończeniem okresu ważności polisy. Kolejną często występującą sytuacją, w której dochodzi do rozwiązania umowy ubezpieczenia OC jest wyrejestrowanie pojazdu.

Umowa ubezpieczenia OC zakończy się również wtedy, gdy:

  • któraś ze stron odstąpi od umowy (pod warunkiem, że umowa została zawarta przed rejestracją pojazdu, a ten nie został zarejestrowany w ciągu 30 dni),
  • pojazd zostanie zarejestrowany za granicą,
  • udokumentujesz trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, bez zmiany posiadacza i bez zmian w zakresie prawa własności (dotyczy to np. kradzieży pojazdu),
  • wydano zaświadczenie o demontażu pojazdu lub o przyjęciu niekompletnego pojazdu (może to być też równoważny dokument wydany w innym państwie).

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Czy nowy właściciel pojazdu może wypowiedzieć umowę OC?

Po zakupie pojazdu nie musisz korzystać z ubezpieczenia OC, które otrzymałeś od sprzedającego. Zmiana własności powoduje, że wypowiedzenie umowy OC przez nabywcę pojazdu jest możliwe i to w dowolnym momencie jej trwania. W tym przypadku należy pamiętać, że ubezpieczenie OC musi mieć zachowaną ciągłość. Dlatego, jeśli wypowiesz polisę OC, którą przekazał Ci sprzedający, to niezwłocznie wykup nową polisę.

Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość

Jeśli kupiłeś ubezpieczenie OC na odległość np. przez internet lub przez telefon, to według przepisów ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 roku, możesz bez żadnych konsekwencji od niej odstąpić. Rezygnacja w tym przypadku jest możliwa do 30 dni od daty zawarcia ubezpieczenia OC w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz do 7 dni w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą. Odstąpienie od umowy OC zawartej na odległość nie wymaga podawania przyczyny.