Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Czym jest system Infocar?

Infocar (Info-car.pl) to platforma online, poprzez którą kierowca lub kandydat na kierowcę mogą załatwi formalności związane z egzaminem na prawo jazdy, odbiorem prawa jazdy, rejestracją pojazdu, czy nawet tachografami lub uprawnieniami ADR, dzięki którym można przewozić materiały niebezpieczne.

Jak złożyć wniosek o prawo jazdy przez internet?

Dzięki Infocar można zaoszczędzić czas i rozpocząć proces uzyskiwania uprawnień do prowadzenia pojazdów. By złożyć wniosek o prawo jazdy w systemie, należy wykonać kilka czynności:

1. Utworzyć konto w serwisie. Konto można utworzyć wprowadzając wymagane dane osobowe. Konto można założyć na stronie: www.info-car.pl/new/tachograf/partnerzy/zakladanie-konta. Jest ono niezbędne do złożenia wniosku elektronicznego na Elektronicznej Skrzynce Podawczej systemów Pojazd i Kierowca w sprawie wydawania uprawnień do kierowania pojazdami.

2. Zalogować się i wybrać urząd. W kolejnym kroku należy zalogować się na swoje konto na stronie Infocar, a następnie wybrać odpowiedni urząd, który będzie prowadził naszą sprawę. Powinien to być urząd właściwy dla naszego miejsca zamieszkania.

3. Wybrać rodzaj sprawy - Po zalogowaniu wybieramy rodzaj sprawy, jaką chcemy załatwić w systemie Infocar.

4. Potwierdzić dane osobowe - Po weryfikacji danych następuje kilku etapowe podawanie danych i dodawanie załączników, które są specyficzne dla wybranego rodzaju sprawy.

5. Wybrać Kategorię Prawa Jazdy – W kolejnym kroku określamy, jaką kategorię prawa jazdy chcemy uzyskać.

6. Załączniki Elektroniczne - W tej sekcji dodaje się elektroniczne kopie dokumentów. Lista wymaganych dokumentów zależy od kategorii prawa jazdy. Powinniśmy przygotować:

  • Wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Aktualne zdjęcie – kolorowe, o wymiarach 35x45 mm
  • Dowód osobisty lub paszport
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi
  • Ksero prawa jazdy - w przypadku osób, które chcą otrzymać kolejną kategorię prawa
  • Orzeczenie od psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (dotyczy osób, którzy starają się o prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)
  • Pisemną zgodę rodziców albo opiekuna prawnego – dotyczy osób, które dopiero ukończą 18 lat. Wymóg dotyczy kategorii AM, A1, B1, B, T.


Załączane dokumenty powinny mieć określone parametry techniczne – m.in. powinny zostać przesłane w plikach jpg lub pdf (zależnie od dokumentu). Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć tu: www.info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/zlozenie-wniosku-elektronicznego.html

7. Elektroniczne Podpisanie Dokumentu – Po załadowaniu dokumentów należy przejść do karty, w której będziesz musiał elektronicznie podpisać swój wniosek. Można to zrobić za pomocą certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Podpisanie wniosku jest równoznaczne z jego wysłaniem.

 

Po podpisaniu wniosku, zostanie on przesłany do wybranego urzędu w celu weryfikacji. Po zatwierdzeniu wniosku zostanie wygenerowany Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), który jest potrzebny podczas procesu uzyskiwania prawa jazdy. Stan realizacji wniosku można monitorować, logując się na swoje konto na stronie Infocar. Po uzyskaniu numeru PKK można zapisać się na szkolenie w wybranej szkole jazdy lub na egzamin teoretyczny w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego WORD. Jeżeli egzamin a prawo jazdy zdamy pomyślnie – informacja ta przesyłana jest to systemu.
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Jak sprawdzić, czy prawo jazdy jest gotowe do odbioru?

Status wydania prawa jazdy możemy sprawdzić na stronie: www.info-car.pl/new/prawo-jazdy/sprawdz status-prawa-jazdy . Wystarczy w tym celu wpisać PESEL lub datę  urodzenia lub numer PKK. Najczęściej czas oczekiwania na wydanie dokumentu wynosi 9-14 dni od złożenia dokumentów i wniesienia opłaty, ale czas ten może się wydłużyć.