Zakup nowego auta – najpierw ubezpieczenie OC

Fabrycznie nowe auto, kupione w salonie samochodowym należy ubezpieczyć najpóźniej w dniu jego rejestracji. Bez ubezpieczenia OC nie wyjedziesz samochodem z salonu. Zatem jeżeli nabyłeś nowe auto najpierw kup ubezpieczenie, a dopiero potem przejdź do formalności związanych z rejestracją.

W przypadku zakupu nowego auta w salonie możesz spotkać się z ofertą pakietu dealerskiego. Najczęściej jest to zestaw kilku ubezpieczeń (np. OC, autocasco, NNW i assistance), który sprzedawca proponuje klientom kupującym samochód w jego salonie. Wybór zakresu ochrony jak też ubezpieczyciela należy do Ciebie. Możesz skorzystać z oferty pakietu dealerskiego, ale możesz także wybrać i kupić ubezpieczenie na własną rękę.

Zakup używanego auta - można korzystać z ubezpieczenia OC poprzedniego właściciela

Jeśli kupione przez Ciebie auto było już zarejestrowane w Polsce, to możesz dalej korzystać z polisy OC poprzedniego właściciela. Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, ten kto sprzedaje samochód ma obowiązek przekazać nowemu właścicielowi polisę OC wraz z dowodem rejestracyjnym. Możesz korzystać z ochrony w oparciu o polisę OC poprzedniego posiadacza do końca jej obowiązywania lub wypowiedzieć tę umowę ubezpieczenia w dowolnym momencie.

Ubezpieczenie OC przejęte od poprzedniego właściciela ulegnie rozwiązaniu zgodnie z umieszczoną na niej datą, nie odnowi się automatycznie na kolejne 12 miesięcy. Pamiętaj więc, żeby we właściwym czasie odnowić OC.

Koniecznie też upewnij się, że umowa ubezpieczenia samochodu nie została wypowiedziana przez poprzedniego właściciela auta. Może też okazać się, że rozłożył on płatność składki za ubezpieczenie na raty. W takiej sytuacji pamiętaj o terminowym uregulowaniu kolejnej raty.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Czy nowy właściciel może liczyć na nową wysokość składki za ubezpieczenie OC?

Ubezpieczyciel może rekalkulować składkę OC w oparciu o dane nowego właściciela. Składka jest bowiem zawsze wyliczana na podstawie danych dotyczących zarówno auta, jak i właściciela. Przeliczenie składki może odbyć się również na wniosek nowego właściciela.

Jeżeli zdarzy się, że składka za ubezpieczenie OC po przeliczeniu jest wyższa, wówczas ubezpieczyciel występuje do nowego właściciela o dopłatę różnicy. Nowa składka wyliczana jest za okres od daty, gdy zmienił się właściciel auta, do końca trwania umowy ubezpieczenia. Nabywca ma prawo wypowiedzieć ubezpieczenie, które „kupił” wraz z pojazdem i wybrać inny zakład ubezpieczeń. Wtedy dopłata zostanie naliczona tylko za czas ochrony.

Po przeliczeniu może się też okazać, że składka za ubezpieczenie OC powinna być niższa niż płacona przez poprzedniego właściciela. W takiej sytuacji to ubezpieczyciel zwróci nowemu właścicielowi nadpłatę proporcjonalnie do okresu korzystania z ochrony.