Wykup ubezpieczenie rolnicze, jeśli posiadasz gospodarstwo rolne.

Obowiązkowe OC rolnika chroni Cię od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Jeśli Ty, ktoś z Twojej rodziny lub ktoś pracujący w Twoim gospodarstwie wyrządzi szkodę innym.

Co uwzględnia OC rolnika - przykłady

Gdy ktoś ucierpi w Twoim gospodarstwie

Płacimy za Ciebie, Twoją rodzinę lub pracowników, jeśli z Waszej winy ucierpi ktoś inny. Może to być uszkodzenie ciała, a nawet śmierć.

Przykład: Sąsiad potknie się o źle odłożony sprzęt i trafi do szpitala.

Gdy w Twoim gospodarstwie zostanie uszkodzona własność kogoś innego

Płacimy za Ciebie, Twoją rodzinę lub pracowników, jeśli z Waszej winy zostanie uszkodzona własność kogoś innego, np. gdy zwierzęta gospodarskie i uszkodzą samochód Twojego gościa.

Gdy szkodę spowoduje np. kombajn

Płacimy za Ciebie, jeśli szkodę spowoduje pojazd wolnobieżny będący w ruchu.

Gdy zwierzęta spowodują szkodę poza gospodarstwem

Na przykład uciekną z zagrody i zniszczą pole sąsiada.

Czego nie uwzględnia ubezpieczenie rolnicze - przykłady

Gdy jedziesz samochodem lub motocyklem

Dla takich pojazdów potrzebujesz OC samochodowego, nawet jeśli jedziesz bardzo powoli.

Gdy ktoś uszkodzi Twoją własność

Ubezpieczenie nie działa, gdy Twój pracownik lub ktoś inny uszkodzi Twój sprzęt.

Możesz mieć więcej – sprawdź!

Najczęściej zadawane pytania

Kto musi mieć obowiązkowe OC rolnika?

Obowiązek zawarcia umowy spoczywa na każdym rolniku, czyli osobie fizycznej, w której posiadaniu lub współposiadaniu jest gospodarstwo rolne.

Co należy rozumieć pod pojęciem „gospodarstwo rolne”?

To obszar:

  • użytków rolnych, gruntów pod stawami, użytków rolnych będących gruntami pod zabudową, których łączna powierzchnia przekracza 1,0 ha (wówczas rolnik podlega w całości lub części opodatkowaniu podatkiem rolnym)

oraz

  • takich gruntów i użytków (bez ograniczenia wielkości powierzchni), na których prowadzona jest produkcja rolna będąca działem specjalnym w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Pamiętaj! Obowiązek zawarcia ubezpieczenia OC rolników powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego w posiadanie.

Na jaki okres zawierane jest OC rolnika?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Jaki jest zakres ubezpieczenia OC rolnika?

W ramach ubezpieczenia OC rolnika pokrywane są szkody:

  • powstałe w związku z posiadaniem przez rolnika  gospodarstwa rolnego, których następstwem jest:  
    • śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź
    • utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia
  • powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych (np. kombajny) będących w posiadaniu rolnika i użytkowanych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

 

Do jakiej kwoty odpowiada ubezpieczyciel?

Maksymalny limit odpowiedzialności towarzystwa w ubezpieczeniu OC rolników określa suma gwarancyjna, która wynosi:

  • w przypadku szkód na osobie 5 210 000 euro
  • w przypadku szkód w mieniu 1 050 000 euro

Ważne! W obu wypadkach limit ma zastosowanie w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Nie tylko dom i budynki gospodarcze ale też urządzenia takie jak dojarka, sortowniki, czy zbiornik mleka - całe moje gospodarstwo warte jest najlepszej ochrony. Dlatego wybrałam ubezpieczenie w HDI.

Maria z Ochotnicy Dolnej

Mam polisę w HDI. Wybrałem tę firmę ze względu na polecenie znajomego. Zadzwoniłem do Agenta, który przystępnie mi wyjaśnił, co obejmuje moja polisa, a czego nie uwzględnia, i przygotował ofertę, którą zaakceptowałem.

Franek z Opoczna

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.

Obsługa polisy

Pilna pomoc