Dobrowolne ubezpieczenie mienia rolników to szersze zabezpieczenie gospodarstwa i rodziny na wypadek włamania czy wypadków

Nie ryzykuj i skorzystaj z szerszego ubezpieczenia w dobrej cenie. Wypłacimy Ci pieniądze m.in. za zniszczone produkty rolne, materiały i zapasy. Zapewnimy ochronę sprzętu i maszyn rolniczych w razie zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem lub rabunku.

Co uwzględnia ubezpieczenie mienia rolników - przykłady

Odszkodowanie za zniszczenia budynków w bardzo wielu sytuacjach

Nic Cię nie zaskoczy, gdy wybierzesz rozszerzone ubezpieczenie domu i budynków w Twoim gospodarstwie. Skorzystaj z rozszerzenia Standard lub Komfort.

Odszkodowanie za meble, AGD i inne sprzęty domowe

Zapłacimy, jeśli zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar) uszkodzi Twoje rzeczy, albo zostaną zdewastowane lub skradzione.

Odszkodowanie za urządzenia gospodarcze

Zapłacimy, jeśli zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar) uszkodzi Twoje urządzenia gospodarcze albo zostaną zdewastowane lub skradzione.

Odszkodowanie za silosy oraz ogrodzenia, altanki i inne budowle

Zapłacimy, jeśli zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar) uszkodzi budowle, w których nie mieszkają ludzie lub zwierzęta. Dostaniesz odszkodowanie także wtedy, gdy silosy lub budowle zostaną zdewastowane przez inne osoby.

Odszkodowanie za produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

Zapłacimy, jeśli zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar) uszkodzi Twoje produkty, materiały i zapasy lub jeśli zostaną one zdewastowane.

Odszkodowanie za zwierzęta gospodarskie

Zapłacimy, jeśli Twoje zwierzęta gospodarskie ucierpią przez zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar).

AgroCasco – ubezpieczenie maszyn rolniczych, np. kombajnów czy opryskiwaczy

Zapłacimy, jeśli zdarzenie losowe (np. powódź lub pożar) uszkodzi Twoje maszyny rolnicze lub jeśli zostaną zdewastowane.

Możesz też ubezpieczyć maszyny na wypadek kradzieży.

Czego nie uwzględnia ubezpieczenie mienia rolników - przykłady

Pełną listę wyłączeń, znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

 

Niektórych maszyn, pojazdów i urządzeń:

 • maszyny rolniczce, które mają powyżej 30 lat,
 • ciągniki rolnicze oraz pojazdy podlegających rejestracji,
 • silosy do przechowywania biomasy energetycznej, surowców mineralnych i kruszywa, tworzyw sztucznych i substancji płynnych

Zwierząt gospodarskich i produktów rolnych specjalnego rodzaju

 • drób rzeźny (powyżej 100 sztuk) i nieśny (powyżej 80 sztuk) w produkcji fermowej oraz drób w wylęgarniach drobiu,
 • słoma przechowana poza budynkami rolniczymi lub budowlami.

Możesz mieć więcej – sprawdź!

Zapytaj Agenta o dodatkowe opcje dla Twojego gospodarstwa lub o użyteczne dodatki dla Ciebie.

Maszyny rolnicze

Ubezpieczenie AgroCasco obejmuje sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru.

Urządzenia

Ubezpieczenie wyposażenia budynków gospodarczych obejmuje np. systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące.

Budowle i silosy

Ubezpieczenie obejmuje budowle rolnicze, np. wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe, a także silosy, czyli budowle do przechowywania produktów sypkich.

Produkty rolne (ziemiopłody), materiały i zapasy

Ubezpieczenie obejmuje plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin.

Zwierzęta gospodarskie

Ubezpieczenie obejmuje bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzodę chlewną oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk).

Ubezpieczenie nagrobka

Zapłacimy, jeśli żywioł zniszczy nagrobek lub ktoś go zdewastuje albo ukradnie części przymocowane do niego na stałe.

OC w życiu prywatnym

Obowiązkowe ubezpieczenie OC Rolnika chroni Cię tylko od szkód związanych z posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady i kosztuje naprawdę niewiele.

Ubezpieczenie NNW

Wypłacimy odszkodowanie, jeżeli nieszczęśliwy wypadek spotka Ciebie, Twoją rodzinę lub Twoich pracowników, np. trafią do szpitala lub spotka ich śmierć. Możesz też ubezpieczyć się na wypadek zawału serca lub udaru mózgu oraz otrzymywać do 60 zł za każdy dzień w szpitalu.

Usługi Assistance

Wsparcie w organizacji i pokrycie kosztów pomocy w codziennych sytuacjach np. gdy przecieka pralka, zbije się szyba itp. zorganizujemy i pokryjemy koszty usług, m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych, a także zorganizujemy pomoc lekarską W ramach usługi assistance dostępne są:
pomoc po szkodzie w mieniu i lokal zastępczy, czyli wsparcie w razie szkody (np. pożar, powódź). Gdy nie możesz wrócić do domu, zapewnimy Ci spokojny i wygodny nocleg oraz zabezpieczymy ocalałe mienie;
interwencja specjalisty, czyli fachowa pomoc interwencyjna w codziennych sytuacjach, np. gdy przecieka pralka, zbije się szyba itp. Warta zorganizuje i pokryje koszty usług, m.in. szklarza, hydraulika czy technika urządzeń grzewczych;
pomoc w przypadku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, czyli pomoc lekarska w nagłych sytuacjach. Jest to zorganizowanie i pokrycie kosztów pilnej wizyty lekarskiej w Twoim domu lub wizyty w placówce medycznej;
naprawa sprzętu RTV/AGD/PC, czyli pomoc w celu naprawy sprzętu, który uległ awarii (usługa dotyczy sprzętów nie starszych niż 8 lat).

Najczęściej zadawane pytania

Co mogę ubezpieczyć dodatkowo?

RUCHOMOŚCI DOMOWE (WYPOSAŻENIE TWOJEGO DOMU)

 • telewizor, sprzęt sportowy, meble, ubrania i wiele innych przedmiotów

 URZĄDZENIA (WYPOSAŻENIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH)

 • przyrządy ułatwiające pracę w gospodarstwie, np.: systemy pojenia, karmienia, usuwania obornika, sieczkarnie, wialnie, sortowniki, dojarki, schładzarki, a także agregaty prądotwórcze czy elektroniczne urządzenia sterujące

 BUDOWLE

 • budowle rolnicze, np.: wagi najazdowe, stacje transformatorowe, ujeżdżalnie i karuzele dla koni, a także ogrodzenie, bramy, furtki (wraz z siłownikami) oraz altanki i lampy ogrodowe

SILOSY

 • budowle służące do przechowywania produktów sypkich: zboża, ziarna, paszy

 PRODUKTY ROLNE (ZIEMIOPŁODY), MATERIAŁY i ZAPASY

 • plony roślin z własnego gospodarstwa przechowywane w silosach, budynkach czy kopcach oraz nawozy sztuczne czy środki ochrony roślin

 ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

 • bydło, konie, kozy, króliki, owce, trzoda chlewna oraz drób rzeźny (poniżej 100 sztuk) i nieśny (poniżej 80 sztuk)

 MASZYNY ROLNICZE AGROCASCO

- sprzęt przeznaczony do uprawy gleby, nawożenia, siewu i sadzenia, pielęgnacji roślin uprawnych oraz zbioru w zakresie Standard lub Komfort

Co daje mi ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym?

Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC ROLNIKA chroni Cię tylko od szkód związanych posiadaniem gospodarstwa rolnego. Na wypadek innych szkód, np. spowodowanych przez dzieci, zwierzęta domowe czy podczas jazdy na rowerze, warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym. Ubezpieczenie obejmuje wszystkich domowników na terenie całego świata, z wyłączeniem USA i Kanady.

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Nie tylko dom i budynki gospodarcze ale też urządzenia takie jak dojarka, sortowniki, czy zbiornik mleka - całe moje gospodarstwo warte jest najlepszej ochrony. Dlatego wybrałam ubezpieczenie w HDI.

Maria z Ochotnicy Dolnej

Mam polisę w HDI. Wybrałem tę firmę ze względu na polecenie znajomego. Zadzwoniłem do Agenta, który przystępnie mi wyjaśnił, co obejmuje moja polisa, a czego nie uwzględnia, i przygotował ofertę, którą zaakceptowałem.

Franek z Opoczna

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.

Obsługa polisy

Pilna pomoc