Wykup obowiązkowo, jeśli posiadasz gospodarstwo rolne.

Wypłacimy Ci pieniądze, jeśli żywioł uszkodzi lub zniszczy Twój dom lub inny budynek w Twoim gospodarstwie.

Co uwzględnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych - przykłady

Gdy żywioł zniszczy budynek rolniczy

Otrzymasz odszkodowanie, gdy budynek zostanie uszkodzony lub zniszczony przez:

 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie (np. jeśli bardzo długo pada),
 • deszcz nawalny (oberwanie chmury),
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozję,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie (wstrząsy podziemne),
 • lawinę,
 • upadek statku powietrznego, np. samolotu.

Pożar, np. podpalenie

Otrzymasz odszkodowanie, gdy budynek zostanie uszkodzony lub zniszczony przez ogień.

Czego nie uwzględnia obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych - przykłady

Rzeczy w budynkach, maszyny, zwierzęta

Jeśli chcesz ubezpieczyć również rzeczy, takie jak AGD, telewizor czy komputer oraz maszyny rolnicze czy zwierzęta, skorzystaj z szerszego zabezpieczenia gospodarstwa i rodziny.

Porównanie ochrony budynków

Dopasuj zakres ubezpieczenia domu i budynków gospodarczych do swoich potrzeb. Sprawdź dostępne warianty i wybierz

Obowiązkowe

Zdarzenia losowe - zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK:

deszcz nawalny

eksplozja

grad

huragan (24,5 m/s)

lawina

obsunięcie się ziemi

ogień

opady śniegu

piorun

podtopienie

powódź

tąpnięcie

upadek statku powietrznego

Rozszerzenie standard (dom budynki gospodarcze)

Rozszerzenia zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne:

dewastacja

dym i sadza

koszty poszukiwania przyczyny szkody

napór śniegu

przepięcie

silni wiatr (17,5 m/s)

stłuczenie

trzęsienie ziemi

uderzenie pojazdu

upadek drzew lub masztów

Rozszerzenie komfort (dom z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000 zł)

Rozszerzenia zakresu obowiązkowego o dodatkowe ryzyka dobrowolne (takie same jak w zakresie Standard) oraz dodatkowa ochrona obejmująca:

graffiti

koszty naprawy zniszczonych zabezpieczeń przeciwwłamaniowych

pękanie mrozowe

stłuczenie paneli słonecznych, kolektorów solarnych, ogniw fotowoltaicznych

wiatr (brak minimalnej prędkości)

inne ryzyka, które nie są wyłączone w OWU (all risks)

Rozszerzeniu o dodatkowe ryzyka dobrowolne nie podlegają:

 • budynki wyłączone z eksploatacji (pustostany),
 • szklarnie, cieplarnie, wiaty,
 • kurniki o powierzchni większej lub równej 200 m² lub z sumą ubezpieczenia wyższą niż 200 000 zł,
 • budynki rolnicze, których stopień zużycia osiągnął 80% i więcej,
 • budynki mieszkalne z sumą ubezpieczenia niższą niż 200 000 zł w zakresie rozszerzonym Komfort

Możesz mieć więcej – sprawdź!

Najczęściej zadawane pytania

Co warto wiedzieć o obowiązkowym ubezpieczeniu budynków?

Poniżej znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na poszukiwane pytanie napisz do nas, a konsultant skontaktuje się z Tobą w możliwie jak najkrótszym czasie.

Jakie budynki muszą być ubezpieczone?

Obowiązek ubezpieczenia dotyczy wszystkich budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych to wszystkie obiekty budowlane o powierzchni pow. 20 m2, (trwale związane z gruntem, posiadające fundamenty i dach), będące w posiadaniu rolnika.

Pamiętaj! Obowiązkowi ubezpieczenia nie podlegają budynki, których stan techniczny osiągnął 100% zużycia, bądź przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów.

Kiedy powstaje obowiązek ubezpieczenia budynku?

Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem jego pokrycia dachem.

Na jaki okres jest zawierana taka umowa?

Taka umowa jest zawierana na 12 miesięcy.

Przed jakimi zdarzeniami chroni ubezpieczenie?

Ubezpieczenie obejmuje skutki następujących zdarzeń losowych:

 • ogień,
 • huragan,
 • powódź,
 • podtopienie,
 • deszcz nawalny,
 • opady śniegu,
 • grad,
 • piorun,
 • eksplozja,
 • obsunięcie się ziemi,
 • tąpnięcie,
 • lawina,
 • upadek statku powietrznego.

 

Jak określana jest suma ubezpieczenia budynków?

Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku rolniczego, ustala ubezpieczający z zakładem ubezpieczeń może odpowiadać wartości:

 • rzeczywistej, czyli wartości w stanie nowym pomniejszonej o stopień zużycia technicznego budynku,
 • nowej, czyli nie uwzględniającej zużycia technicznego – w odniesieniu do budynków nowych oraz takich, których stopień zużycia technicznego nie przekracza 10%.
Zobacz więcej Zwiń

Przydatne dokumenty

Zobacz, dlaczego wybrali nas inni

Nie tylko dom i budynki gospodarcze ale też urządzenia takie jak dojarka, sortowniki, czy zbiornik mleka - całe moje gospodarstwo warte jest najlepszej ochrony. Dlatego wybrałam ubezpieczenie w HDI.

Maria z Ochotnicy Dolnej

Mam polisę w HDI. Wybrałem tę firmę ze względu na polecenie znajomego. Zadzwoniłem do Agenta, który przystępnie mi wyjaśnił, co obejmuje moja polisa, a czego nie uwzględnia, i przygotował ofertę, którą zaakceptowałem.

Franek z Opoczna

Nie zapewniamy, że powyższe opinie pochodzą od osób, które faktycznie korzystały lub nabyły ubezpieczenie.

Obsługa polisy

Pilna pomoc