Uwaga!

W weekend (02.03-03.03.2024 r.) trwają prace techniczne i niektóre strony mogą działać nieprawidłowo. Przepraszamy za utrudnienia.

Prawo jazdy kategorii C jest potrzebne osobom, które chcą prowadzić ciężarówki i pojazdy o większej masie. Aby uzyskać to uprawnienie, kierowca musi przejść badania lekarskie i psychologiczne, ukończyć szkolenie, a także zdać egzamin praktyczny oraz teoretyczny. Posiadając prawo jazdy kategorii C, można podjąć pracę w sektorze logistycznym – np. jako kierowca ciężarówki lub samochodu dostawczego, co otwiera szerokie możliwości zawodowe w branży logistycznej.  

Jakimi pojazdami można kierować mając prawo jazdy kategorii C?

Prawo jazdy kategorii C pozwala na prowadzenie określonych rodzajów pojazdów:

 • Pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej ponad 3,5 tony, z wyjątkiem autobusów
 • Zespołów pojazdów, czyli pojazdów z w/w kategorii i lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg)
 • Pojazdów z kategorii AM
 • Ciągników rolniczych (tylko w Polsce)
 • Pojazdów wolnobieżnych takich jak wózek widłowy, kombajn czy spychacz nieprzekraczających prędkości 25 km/h (tylko w Polsce)
 • Zespołów pojazdów złożonych z ciągnika rolniczego oraz lekkiej przyczepy, o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg (tylko w Polsce)
 • Zespołów pojazdów złożonych z pojazdu wolnobieżnego oraz lekkiej przyczepy (o dopuszczalnej masie całkowitej do 750 kg) – tylko w Polsce
   

Kto może ubiegać się o prawo jazdy kategorii C?

Ubieganie się o prawo jazdy kategorii C to proces, który wiąże się z koniecznością spełnienia określonych wymagań. Główne wymagania związane z tą kategorią to:

 • Wiek minimum 21 lat (szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej). By ubiegać się o prawo jazdy kat. C, trzeba mieć ukończone co najmniej 21 lat, choć szkolenie można rozpocząć 3 miesiące wcześniej. Od tej zasady istnieją wyjątki: w przypadku służb specjalnych, takich jak Państwowa Straż Pożarna, Policja, Straż Graniczna lub Służba Ochrony Państwa, kurs można rozpocząć mając 19 lat, a w przypadku służby wojskowej mając 18 lat. Wyjątek stanowi również ukończony kurs kwalifikacji wstępnej, który umożliwi zapisanie się na kurs w wieku 18 lat.
 • Prawo jazdy kat. B: By ubiegać się o prawo jazdy kategorii C trzeba mieć prawo jazdy kategorii B, czyli uprawnienia do prowadzenia pojazdów osobowych.
 • Założenie profilu kandydata na kierowcę: Przed rozpoczęciem szkolenia należy założyć specjalny profil kandydata na kierowcę (PKK) w urzędzie odpowiednim dla miejsca zamieszkana. 
 • Badania lekarskie na prawo jazdy kat. C: Konieczne jest przejście badań lekarskich u specjalisty, który oceni naszą zdolność do prowadzenia pojazdów ciężarowych.
 • Zaświadczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów ciężarowych: Podobnie jak w przypadku badań lekarskich, należy uzyskać zaświadczenie od psychologa potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi.
   

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Badania lekarskie i psychologiczne na prawo jazdy kat. C

Kierowcy zawodowi przechodzą pogłębione badania okulistyczne, neurologiczne, laryngologiczne, narządu ruchu, ogólne, a także pomocnicze (np. EKG). Kierowcy zawodowi przechodzą takie badania co 5 lat, a w przypadku osób po 60. roku życia - co 2,5 roku.  By rozpocząć karierę zawodowego kierowcy, trzeba również przejść obowiązkowe badania psychologiczne obejmujące m.in. psychotesty sprawdzające zdolności psychomotoryczne do prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
 

Egzamin na prawo jazdy kategorii C

Egzamin na prawo jazdy kategorii C składa się z części teoretycznej i części praktycznej. By przystąpić do części praktycznej należy w pierwszej kolejności zaliczyć część teoretyczną. Egzamin teoretyczny składa się z 20 pytań z wiedzy podstawowej i 12 z wiedzy specjalistycznej dotyczącej kategorii prawa jazdy C. Poszczególne pytania posiadają wartość punktową uzależnioną od ich trudności. Zadaniem kandydata jest zdobycie co najmniej 68 z 74 punktów. Egzaminy na prawo jazdy przeprowadzają wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego.  
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Kurs prawa jazdy

Kurs na prawo jazdy kategorii C, obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin nauki jazdy. Jest to wydatek rzędu od 3 - 5 tys. zł. Ponadto trzeba liczyć się z kosztami badań lekarskich i psychologicznych na poziomie kilkuset złotych, a także egzaminu państwowego (230 zł).

Prawo jazdy kategorii C otwiera m.in. drzwi do pracy jako kierowca ciężarówek. Osoby posiadające tego typu umiejętności są obecnie poszukiwane prze pracodawców. Zanim podejmiemy się tego typu pracy warto pamiętać jednak, że polega ona nie tylko na prowadzeniu pojazdów, ale również uczestniczeniu w rozładunkach, rozliczaniu dokumentacji itp.