Prawo jazdy - kategoria AM

To najbardziej podstawowa kategoria prawa jazdy motocyklowego, dostępna już dla młodzieży, czyli osób, które ukończyły 14 lat. Kategoria AM uprawnia do prowadzenia motorowerów. Oprócz tego obejmuje także możliwość prowadzenia czterokołowców lekkich, takich jak np. małe quady. Prawo jazdy kategorii AM umożliwia także prowadzenie zespołu pojazdów, czyli motorowerów i czterokołowców lekkich z przyczepą na terenie naszego kraju.

Chcąc zdobyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii AM należy liczyć się z kosztami na poziomie ok. 1500-2000 zł. Cena kursu, na którym można zdobyć pożądane umiejętności oscyluje wokół 1000-1500 zł. Dodatkowo trzeba liczyć się z kosztami badania lekarskiego z orzeczeniem o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami mechanicznymi (ok. 200 zł), kosztem egzaminu państwowego (210 zł.). Osoby niepełnoletnie będą potrzebować też zgody rodziców.
 

Prawo jazy - kategoria A1

Kategoria A1 przeznaczona dla młodszych kierowców, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z motocyklami. Można je uzyskać już w wieku 16 lat. Prawo jazdy kategorii A1 pozwala prowadzić:

 • motocykle o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg
 • motocykle trójkołowe o mocy do 15 kW
 • pojazdy z kategorii AM
 • zespoły pojazdów, czyli w/w pojazdy połączone z przyczepą
   

Podobnie jak w przypadku prawa jazdy kategorii AM, uprawnienia te są ważne tylko w Polsce. Koszt kursu kurs na prawo jazdy na motocykl kosztuje od ok. 2500-3200 zł. Ponadto, by otrzymać uprawnienia, podobnie jak w przypadku kategorii AM należy wykonać badania lekarskie (ok. 200 zł) oraz ponieść koszt samego egzaminu (210 zł). Warto pamiętać, że osoby niepełnoletnie będą potrzebować też zgody rodziców.

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Kategoria prawa jazdy A2

Kategoria A2 prawa jazdy, otwiera drzwi do nieco większych motocykli. Prawo jazdy kategorii A2 jest dostępne dla osób w wieku 18 lat. Uprawnia ono do prowadzenia motocykli:

 • o mocy do 35 kW, przy stosunku mocy do masy własnej pojazdu (0,2 kW/kg), jednak nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla.
 • trójkołowych o mocy do 15 kW
 • pojazdów z kategorii AM
 • zespołów pojazdów (powyższych pojazdów połączonych z przyczepą, tylko w Polsce)
   

Kurs na prawo jazdy kat. A2 to wydatek rzędu 1900-2800 zł. Dodatkowe wydatki obejmują: badania lekarskie (ok. 200 zł), koszt egzaminu państwowego (210 zł).
 

Sprawdź ubezpieczenie OC w HDI

Prawo jazdy - kategoria A

Kategoria A to najwyższa kategoria prawa jazdy na motocykl, dająca pełną swobodę wyboru motocykla. Można ją zdobyć w wieku 20 lat, jeśli wcześniej posiadało się prawo jazdy kategorii A2 przez co najmniej 2 lata lub w wieku 24 lat, jeśli nie mamy takiego doświadczenia. Kategoria A uprawnia do prowadzenia motocykli o dowolnej pojemności i mocy. Dodatkowo, obejmuje możliwość prowadzenia pojazdów z kategorii AM oraz zespołów pojazdów z przyczepą na terenie Polski.

Cena kursu na kat. A wahają się od 2100 do nawet 3200 zł. Za egzamin na prawo jazdy na motocykl trzeba zapłacić 30 zł za część teoretyczną i 180 zł praktyczną, czyli łącznie 210 zł. Do tego dochodzą koszty badań lekarskich oraz koszt wydania prawa jazdy.

Niezależnie od kategorii, zdobycie prawa jazdy, wiąże się z nauką, nabyciem określonych umiejętności i zdaniem odpowiednich egzaminów teoretycznych i praktycznych. Wybór kategorii zależy od wieku, doświadczenia i preferencji, a także od rodzaju motocykla, który chcemy prowadzić. Bez względu na wybraną kategorię, bezpieczeństwo na drodze zawsze powinno być priorytetem.

Podane w artykule ceny – stan na wrzesień 2023 r.